BasicInternet:Basic Internet

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search
Project: Basic Internet
Basic Internet, "Connect The Future"
Web: http://BasicInternet.org
Project leader Josef Noll
Project Participants Tor Blomseth, Gunnar Nilsson, Vidar Sannerhaugen, Christen A Rygh, Arild Hemstad, Linda Firveld, Sudhir Dixit, Knud Erik Skouby, Danica Radovanovic
Start Date 2013/11/01
End Date 2028/12/31
Supported by own
Objective Through the Basic Internet Foundation we
 • connect schools
 • connect communities and establish Community Learning & Living Labs (CL3)
 • promote Internet Lite", applying the model of the road with digital pedestrians and digital cyclists to the Internet
Research Domain 5G Networks, Internet - IoPTS, eHealth
Keywords Education, Health, Internet, Non-profit content

Factpage of Project Basic Internet

Equipment used in project: BasicInternet:Basic Internet/EquipmentThe Basic Internet Foundation

The Basic Internet Foundation is a Norwegian foundation with the following purposes:

 • The Foundation will offer free access to low capacity Internet as a carrier of digital content to people in areas with low admission and / or no internet coverage.
 • The Foundation will assist organisations and companies to adapt and disseminate information for the affected recipients should be able to help themselves. Assistance may include educational systems, healthcare, agriculture information, innovation, banking or other services that contribute to increased welfare and value creation that benefit the population in the respective areas.
 • The Foundation will offer their benefits based on greatest need and in many areas as possible.
 • The Foundation is not bound to own/operate and deliver their benefits in perpetuity in an area. When factors such as social conditions, market, or economy have changed sufficiently, the Foundation can terminate its involvement in the region. Foundation can then sell/transfer assets, rights and obligations to commercial operators.

The Foundation was established in December 2014 as collaboration between The University Graduate Centre (UNIK) and Kjeller Innovasjon AS. The team consists of Professor Josef Noll, Tor J. Blomseth, Gunnar Nilsson and Vidar Sannerhaugen. Together we have extensive experience with entrepreneurship, development, implementation and operation.

Misjon

Our mission is to promote "Internet light to all", being free access to information for everyone on Earth.

Motivasjon

I dag har halvparten av mennesker på planeten vår har ikke tilgang til Internett. Vår oppgave er å gi alle fri tilgang til infrastrukturen slik at de selv kan delta i informasjonssamfunnet. Bedre helse og utdanning vil også løfte menneske opp, slik at de kan bidra til verdiskapning i landet:

 • Bedre helseinformasjon
 • Dekkende undervisning
 • Praktiske opplysninger om dagliglivet og det lokale næringslivet (marked og priser)
 • Muligheter for å drive innovasjon & entreprenørskap

Dette er et hinder for utviklingen av et bærekraftig og likeverdig verdenssamfunn hvor alle har tilgang på kunnskap og informasjon nødvendig for å leve sunne og produktive liv og for å kunne løfte seg ut av arbeidsløshet og fattigdom. Og det er her vi ønsker å bidra.

How to achieve

Ved å tilby «Free Basic Web Access» sikrer vi gratis internettilgang til mennesker og samfunn hvor internett per i dag er å regne som en eksklusiv tjeneste.

Dette har vi tenkt å gjøre ved å benytte oss av eksisterende teknologi og ved å tilby «Basic Internet». Dette innebærer at vår tjeneste i første omgang kun vil gi tilgang til tekst og bilder. Ved å filtrere innhold som krever mye båndbredde og ved å komprimere data kan vi praktisk og effektivt tilby internett som krever svært lave hastigheter.

Basic Internet Foundation samarbeider med lokale støttespillere, blant andre skoler og helsestasjoner for utbygging og videreutvikling av tjenesten. Dette er viktig for å skape en lokal kompetanse og tilknytting til tjenesten. Det gir oss også gode rammer for å installere utstyret som trengs og et nettverk for å formidle klienter (PCer og nettbrett osv.) med vår «Basic» nettleser.

Målgrupper

BasicInternet sine tjenester skal prioriteres til utvalgte områder (klynger) i henhold til listen nedenfor. Målsetning er å optimalisere effekten av tjenesten Basic Internet i henhold til visjon og tilgang på terminaler. Basic Internet skal gjøre en fordelaktig forskjell for befolkningen i forhold til andre løsninger Våre støttespillere, sammen med BasicInternet, vil være drivkraften for å lykkes. Det betyr at dersom Utdanningshjelpen bygger en skole og etablerer en driftsorganisasjon, så vil denne organisasjonen også drifte Basic Internet for denne lokasjonen. Et viktig prinsipiell sak er at terminaler brukes til formålet og ikke blir et salgsobjekt som ikke gagner formålet.

 • Skole (Utdannelse & kompetanse)
 • Helsestasjon (Helse)
 • Marked (Jordbruk & Næringsliv, salg av varer / mat etc.)
 • Rådhus, forsamlingslokale, vannbrønn (Erfaringer, kommunikasjon og Politikk)
 • Kirke (Livssyn; Religiøse grupper er sterke bidragsytere)

Vi utarbeider en matrise for støttespillere og land hvor BasicInternet-tjenesten skal implementeres. BasicInternet skal finne og etablere kontakt med de rette personene hos våre støttespillere. Har du noe du ønsker å bidra med gjerne send oss ditt bidra fra BasicInternet:About.

The Basic Internet Foundation and Internet.org

Internet.org is a global partnership between technology leaders, non-profits, local communities and experts who are working together to bring the Internet to the two thirds of the world’s population that don't have it. Sharing tools, resources and best practices, Internet.org partners will explore solutions in three major opportunity areas: affordability, efficiency and business models.

Affordability
No one should have to choose between access to the Internet and food or medicine.
Internet.org partners will join forces to develop technology that decreases the cost of delivering data to people worldwide, and helps expand Internet access in under-served communities.
Efficiency
Transmitting data—even a text message or a simple web page—requires bandwidth, something that’s scarce in many parts of the world.
Partners will invest in tools and software to improve data compression capabilities and make data networks and services run more efficiently.
Business models
Connecting billions of people will be a massive global effort that requires ongoing innovation.
Developers, mobile operators and device manufacturers will work together to introduce business models that give people more ways to go online.

"Envision the world where everyone can open his browser and get free access to Internet" The Basic Internet Foundation aims at providing infrastructure for free and efficient access to the basic information of the Internet, being text and pictures.

Affordability
Our ultimate goal is that every person should have a free access to Basic Information (text and pictures) on the Internet. Our calculations show that 0.5 US$/month is enough to provide a human the Basic Internet access.
Efficiency
The basic need to get access to text and pictures is as little as 4-20 MByte/month, according to traffic measurements from Opera Software. Such access answers the need for information for education, health and innovation. Such a basic access will also stimulate entrepreneurship.
Business models
Our approach of user involvement results in a user/community driven network building. The Basic Internet Foundation will stimulate local groups to ask for their own access network, while the Foundation will provide the backbone access.

We believe that access to the Internet will contribute to

Education
Education means access to public knowledge through libraries such as Wikipedia, to background information, to basic and higher education. Nextelco has established partnership with the Center for Wireless Innovation Norway (CWIN.no) for higher education in wireless networks, and seeks cooperation with partners providing help in education on all levels.
CWI Norway has a close collaboration with Nordic Universities in Denmark (Aalborg University), Finland (Lappeenranta University) and Sweden (Karlstad University), and through the partners reaches a worldwide network of educational institutes.
Health
Health information is available in the Internet to at large account. By providing doctors and patients access to the Internet we will contribute to less mortality.
Innovation
Innovation is best fostered when people with different background discuss. Our approach of user involvement brings people together, and creates links between emerging economies and the Scandinavian countries.

Other links

Technology

Open Action Items

Open Action Items


Meetings

Basic Internet related Meeting(s):

Note: you need a login to create feedback (get it from any other user), and use CTRL (PC) or CMD (Mac) + click to provide feedback Feedback, Change Requests? Please report at: Special:FormEdit/FeedbackBasicInternet upcoming releases BasicInternet:SW_Version