HSIL:Skifestival-Fredag

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search

back to HSIL:Skifestival

Sett opp utstyr for parkering

Trafikkflyt og p-plasser Holmenkollen Oslo Skifestival

Mandag

 • check om nytt material trengs, f.eks. VIPPS betaling - exit skilt
 • hvilken p-plass er tilgjengelig?
 • søk om parkering lappene langs veien
 • to-farget program: orange og blå
 • bestilling av bok og sperring

Torsdag

 • laster plakater over i bilen: 3 aluminium plater, ~10 plakater

Fredag kl 16@Holmenkollen

2023: lage ramme til skiltene

 • print p-tillatelse langs veien (2 på A4, dvs A5 format)

laste ut fra tilhengeren og plasser som følgende:
Parkeringsplass P1 (under hotellet, ved kryss Holmenkollen/Kongeveien - se oversikt over p-plasser i skifestival. Plasser utstyret ved utkjøring til Kongeveien (nær taxiholdeplass)

 • 1 x innkjøringsforbudt skilt,
 • 2 røde bok og 2 sperrstanger
 • 3 x skilt om skifestival og betaling (som henges neste morgen ut langs Holmenkollveien)

Parkeringsplass P3 (bak skibygget)

 • ved inngang (ved siden av skibygget): 1 x innkjøring p-plass, 1 x p-plass full
 • ved utkjøring (Holmenkollveien): 3 røde bok, 3 sperrstanger, 3 x exit, 1 x innkjøring forbud

Parkeringsplass P2 (ved Midstubakken)

 • 1 x p-plass full, 1 rød bok for sperring av midstuveien
 • 2 røde bok, 2 sperrstanger ved Kongeveien (under kapellet), 1 x innkjøring forbudt, 1 x fotgjenger felt,
 • 1 aluminium parking plakat

alle andre parkeringsplakater blir stående ved Cafeteria. På lørdag setter vi ut alle plakater.

back to HSIL:Skifestival