Mum-Care:Home/NO

From its-wiki.no

< Mum-Care:Home
Revision as of 15:38, 1 July 2022 by Josef.Noll (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Mum-Care: Health App
Hjem/Home FAQ Privacy Om oss/About us
English-Language-icon.png

Mum-Care helse app

Mum-Care er et forskningsprosjekt der det skal utvikles og testes en helse-app for smarttelefon for kvinner som nylig har gjennomgått en eller flere svangerskapskomplikasjoner som er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom på lang sikt. Prosjektet starter høsten 2022 og bygger på Nasjonal veileder i fødselshjelp sine forslag til oppfølging samt Helsedirektoratets generelle helseanbefalinger. Appen vil være tilgjengelig på norsk og engelsk, og etter hvert på urdu og somali. Appen skal først testes i en randomisert kontrollert studie ved Oslo universitetssykehus (OUS) der en gruppe kvinner etter fødselen får tilgang til appen og en gruppe ikke får det. Prosjektet ledes av Annetine Staff og Meryam Sugulle ved Kvinneklinikken, OUS.

Kvinnene som randomiseres til appbruk, vil få påminnelser om mulighet til å følge egen helse, bl.a. registrere eget blodtrykk ved hjelp av studie-utdelt blodtrykksapparat. Alle deltakerne vil få tilsendt elektroniske spørreskjemaer for å vurdere effekter på helsemestring samt egen-rapportering av oppfølging av fastlege. UIO/ITS ved Josef Noll vil bidra med app-utviklingen og teknologi- og datasikkerhetsvurderinger. Forskere ved OUS er ansvarlige for oppfølgingsplanene etter fødsel samt innhold og design i appen, ITS for gjennomføring og programmering av teknologien.
Mum-Care:How_to_edit

Om Mum-Care

Mum-CARE-prosjektet tilbyr digital hjelp i form av en app for bedre hjerte- og karhelse for gravide etter svangerskapshypertensjon, preeklampsi og svangerskapsdiabetes.

Mum-Care logo.png

Deltager

Partner

(edit)