BasicInternet:Forberedelse BI Styremote Mar2017

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search
Forberedelse BI Styremote Mar2017
Home Projects Solutions Impact Research Opportunities About us
English-Language-icon.png


BasicInternet:Forberedelse BI Styremote Mar2017

Title Forberedelse BI Styremote Mar2017
Place ITS
Date, Time 2017/03/03, 09:30-11:35
Contact Person Josef.Noll
Participants Vidar Sannerhaugen, Stian Løvold, Josef Noll
related to Project Basic Internet
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/BasicInternet:Forberedelse BI Styremote Mar2017
Category:Meeting


Forberedelse av styremøte, med notater Media:201703BasicInternet_forberedelsestyretmote.pdf

Styremøte:

 • Torsdag, 9Mar2017, 1330-1500 ved ITS@UiO

Agenda punkter til Styremøte

 • Velkommen
 • Valg av referent og signatur
 • Agenda godkjennelse
 • Ansettelse daglig leder (Brønnøysund)
 • Selskapsform og ansettelse (egne ansatte versus innleid)
  • økonomi
  • Digi.BasicInternet.no behovet: kompetanse,
  • BasicInternet Foundation behovet: regnskap, revisor,..
 • Samarbeid med ITS
  • server, rettigheter,
 • Regnskap
 • AOB
  • internasjonalt styret