BasicInternet:Frokostseminar Fri Tilgang til Digitale Fellesgoder

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search
Frokostseminar Fri Tilgang til Digitale Fellesgoder
Home Projects Solutions Impact Research Opportunities About us
English-Language-icon.png


BasicInternet:Frokostseminar Fri Tilgang til Digitale Fellesgoder

Title BasicInternet:Frokostseminar Fri Tilgang til Digitale Fellesgoder
Place SANDS@Oslo
Date, Time 2019/10/25, 0800-1000
Contact Person Ellen Sofie Øgaard, Hibo Adam
Participants Nikolai Astrup, Morten Steenstrup, Cathrine Chaffey, Josef Noll, Ellen Sofie Øgaard, Hibo Adam
related to Project DigI, BasicInternet
Keywords
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/BasicInternet:Frokostseminar Fri Tilgang til Digitale Fellesgoder
Category:Meeting


Presentations

Thumb Title Keywords Date Author/Project
PreliminaryResults DigI.png Free access to digital health information-preliminary result
Click to Open
Frokostseminar Fri Tilgang til Digitale Fellesgoder
25 October 2019 Christine Holst


Main conclusions

Hovedpunktene/anbefalingene fra presentasjoner og panelsamtale er som følger:

 • FNs høynivåpanel: Fokus på gode rammebetingelser.
 • At Norge hjelper til på den regulatoriske siden er viktig. Det å få regulatoriske rammeverk på plass er en viktig forutsetning.
 • Slike rammebetingelser kan inkludere fri tilgang til lettvekts digitale fellesgoder. Å gi informasjon er nesten gratis, tallene fra Opera Software viser at 10 måneder med informasjon trenger veldig lite kapasitet i nett, like mye som 10 min med video.
 • Infrastruktur gir tilgang. Et eksempel er Myanmar, hvor det ble nesten full mobildekning på veldig kort tid, som har satt i gang store forandringer.
 • På toppen av tilgang må lokalkunnskap og forståelse for lokale behov inn i bildet. Det å forstå den lokale kontekst, og sørge for at kapasitetsbygging («capacity building») bidrar til å løse sine egne behov er avgjørende.
 • Vi trenger rammebetingelser, slik at utfordringer som regjeringsskifte eller motkrefter i utviklingsland ikke hemmer tilgang til digitale fellesgoder.
 • Bedre virkemiddelapparat: Stor risiko for næringslivet. Er det noe myndighetene kan og bør gjøre for å ta noe av risikoen fra næringslivet, så er det å dele risikoen med næringslivet, slik at det er lettere å innføre teknologi og digitalisering i utviklingsland.
 • IT og digitalisering har bidratt til sentraliseringen. Rammebetingelser må bidra til å skape arbeidsplasser – viktig i utviklingspolitikken.
 • Vi trenger gode samarbeid mellom norske bedrifter som ønsker å satse ute. Et slik rammeverk med kompetansenettverk må Norad, Norfund og andre deler av norske myndigheter støtte.
 • Output må være økt verdiskapning og ikke digitalisering for digitaliseringens skyld.
 • En utfordring for bistandssektoren er opplæringen om mulighetene med digitalisering. Når beslutningstagere ikke kan teknologi får man nødvendigvis ikke de beste løsningene og tjenestene.
 • Økosystem-tankeganger er helt avgjørende. Må lære av startup-miljø’er, der dette gjerne har mye fokus. Digitalisering med mange typer kompetanse må inn for en helhetlig og bærekraftig utvikling.
 • Viktig å unngå å se på digitalisering som et eget tematisk område – men som integreres inn i de andre bistandsområder: Klima, hav, helse, utdanning.

About the Event

Basic Internet, SANDS og Pure Consulting inviterer deg til frokostseminar 25.okt: «Digitalisering på utviklingsagendaen: Hvordan sikrer vi tilgang til digitale offentlige goder for alle?»

Digitalisering har gjort livet enklere for oss i Norge og Norden, og har ikke minst bidratt til selskaps- og samfunnsutvikling. Et digitalt Norge har gitt oss tilgang til offentlige goder. Derimot har halvparten av verdens befolkning fortsatt ikke tilgang til Internett og går dermed glipp av en rekke utviklingsmuligheter. Internett- og informasjonstilgang er en katalysator for at verdenssamfunnet skal oppnå FNs bærekraftsmål og kan myndiggjøre mennesker til å bli aktive deltakere i økonomien og samfunnet.

På frokostseminaret vil Digitaliseringsminister Nikolai Astrup legge frem anbefalinger fra FNs Høynivåpanel for digital inkludering, der han også er medlem, og vi vil diskutere rammeverk for innføring av digitalisering for alle, med fokus på digitale offentlig goder for alle.

Venue

Sted og tid:

Dato: 25. oktober, kl. 08:00-10:00 - dørene åpner kl. 07:30 med frokostservering
Sted: SANDS, Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo

Agenda

08:00 Velkommen v/ Hibo Adam (SANDS)
08:10 «Digitalisering som driver av samfunnsutviklingen» v/ Tale Skjølsvik, Professor & Pro-dekan FoU ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design, OsloMet (10 min + 5 min spørsmål)
08:25 Fra analog til digital: «Utviklingssamarbeid forandres» v/ Trond-Are Utle, Chief Digital Officer, Kirkens Nødhjelp (10+5)
08:40 Case: Digitalisering i inkludering- og helsearbeid på landsbygda i Tanzania v/ Cathrine Chaffey og Josef Noll (Basic Internet Foundation) (10+5)
08:55 Anbefalinger fra FNs Høynivåpanel for digital inkludering v/ Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (15+5)
09:15 Panelsamtale: "Hvordan kan Norsk utviklingspolitikk sikre tilgang til digitale offentlige goder?" Deltagere: Nikolai Astrup, Trond-Are Utle, Tale Skjølsvik, Josef Noll, Morten Steenstrup (Partner, SANDS). Ledes av Ellen Sofie Øgaard (Bærekraftsrådgiver, Pure Consulting). Mulighet for spørsmål fra salen.
09.50 Oppsummering og avslutning v/ Hibo Adam

Det er begrenset med plasser, så husk å melde deg på: http://app.bwz.se/SANDS/b/v?event=127&ucrc=0E1EF5D260