Some very long page name that will hopefully never get created ABCDEF123

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search
Frokostseminar Fri Tilgang til Digitale Fellesgoder
Home Projects Solutions Impact Research Opportunities About us
English-Language-icon.png

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in one of the groups: Users, Kinderdorf, IoTSecUsers, BIFUsers, GravidPlussUsers, ITSadmin, UNIKUMUsers, FWAUsers, SecEDUUsers, YebooUsers, SMTUsers, MovationUsers, NextelcoUsers, Issues.


Frokostseminar Fri Tilgang til Digitale Fellesgoder
Home Projects Solutions Impact Research Opportunities About us
English-Language-icon.png


BasicInternet:Frokostseminar Fri Tilgang til Digitale Fellesgoder

Title BasicInternet:Frokostseminar Fri Tilgang til Digitale Fellesgoder
Place SANDS@Oslo
Date, Time 2019/10/25, 0800-1000
Contact Person Ellen Sofie Øgaard, Hibo Adam
Participants Nikolai Astrup, Morten Steenstrup, Cathrine Chaffey, Josef Noll, Ellen Sofie Øgaard, Hibo Adam
related to Project DigI, BasicInternet
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/BasicInternet:Frokostseminar Fri Tilgang til Digitale Fellesgoder
Category:Meeting


Invitation and Agenda

Main conclusions

Hovedpunktene/anbefalingene fra presentasjoner og panelsamtale er som følger:

 • FNs høynivåpanel: Fokus på gode rammebetingelser.
 • At Norge hjelper til på den regulatoriske siden er viktig. Det å få regulatoriske rammeverk på plass er en viktig forutsetning.
 • Slike rammebetingelser kan inkludere fri tilgang til lettvekts digitale fellesgoder. Å gi informasjon er nesten gratis, tallene fra Opera Software viser at 10 måneder med informasjon trenger veldig lite kapasitet i nett, like mye som 10 min med video.
 • Infrastruktur gir tilgang. Et eksempel er Myanmar, hvor det ble nesten full mobildekning på veldig kort tid, som har satt i gang store forandringer.
 • På toppen av tilgang må lokalkunnskap og forståelse for lokale behov inn i bildet. Det å forstå den lokale kontekst, og sørge for at kapasitetsbygging («capacity building») bidrar til å løse sine egne behov er avgjørende.
 • Vi trenger rammebetingelser, slik at utfordringer som regjeringsskifte eller motkrefter i utviklingsland ikke hemmer tilgang til digitale fellesgoder.
 • Bedre virkemiddelapparat: Stor risiko for næringslivet. Er det noe myndighetene kan og bør gjøre for å ta noe av risikoen fra næringslivet, så er det å dele risikoen med næringslivet, slik at det er lettere å innføre teknologi og digitalisering i utviklingsland.
 • IT og digitalisering har bidratt til sentraliseringen. Rammebetingelser må bidra til å skape arbeidsplasser – viktig i utviklingspolitikken.
 • Vi trenger gode samarbeid mellom norske bedrifter som ønsker å satse ute. Et slik rammeverk med kompetansenettverk må Norad, Norfund og andre deler av norske myndigheter støtte.
 • Output må være økt verdiskapning og ikke digitalisering for digitaliseringens skyld.
 • En utfordring for bistandssektoren er opplæringen om mulighetene med digitalisering. Når beslutningstagere ikke kan teknologi får man nødvendigvis ikke de beste løsningene og tjenestene.
 • Økosystem-tankeganger er helt avgjørende. Må lære av startup-miljø’er, der dette gjerne har mye fokus. Digitalisering med mange typer kompetanse må inn for en helhetlig og bærekraftig utvikling.
 • Viktig å unngå å se på digitalisering som et eget tematisk område – men som integreres inn i de andre bistandsområder: Klima, hav, helse, utdanning.