BasicInternet:Visjon2030/NO

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search

Visjon2030.png

Basic Internet har levert et bidrag til Visjon2030.no, som har invitert til et dugnad om FNs målene for 2030:

Basic Internets bidrag til Visjon 2030

Stiftelsen Basic Internet Foundation (BI) og selskapet Basic Internet AS, stiftet av Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) og Kjeller Innovasjon AS i 2014, tilbyr fri tilgang til tilpasset internett som bærer av digitalt innhold til mennesker med lav innkomst, i områder med lav eller ingen internettdekning, og med store behov. Stiftelsen bistår organisasjoner og selskaper med å tilpasse og formidle informasjon som gir hjelp til selvhjelp. Tjenestene kan omfatte undervisningssystemer, helsetjenester, jordbruks-informasjon, innovasjon, banktjenester eller andre tjenester som bidrar til økt velferd og verdiskapning.

Konseptet

Konseptet Basic Internett er designet for å overføre tekst og bilde. Nøkkelen ligger i at konseptet bruker lav kapasitet, hvilket er essensielt ved bruk av satellitt. Teknologien tillater ved simultan bruk mellom 400 og 600 brukere på 1 MB/s, hvilket er radikalt flere enn ved bruk av en standard nettleser. Dette muliggjør bruk av satellitt for å koble til mange brukere i et område hvor det kan knyttes en eller flere WiFi-soner til satellittmottaket.

Konseptet er skreddersydd for å gi en basis tilgang til Internett for skoler og befolkning der Internett ikke finnes i dag, eller der ordinær tilknytning er for kostbart. Kostnadseffektivt kan BI derfor levere 1) tilpasset kapasitet til internett til skoler og 2) tilrettelegge riktig og virksomt innhold sammen med andre aktører. I tillegg kan 3) løsningen åpne for video/streaming til spesifikke terminaler, f.eks. for en skole, når dette er ønsket. Konseptet/dekningen kan enkelt tilpasses/utvides til å gjelde andre områder enn skole/undervisning, f.eks. helse, landbruk og opplysning. Etter å ha blitt kjent med Stortingsmelding 25, kunne vi til vår overraskelse registrere at konseptet nærmest er skreddersydd for Stortingsmeldingen. For øvrig kan det tilføyes at konseptet også kan løse flaskehalsproblemer også for skoler i bla. Norge. Dialog med skoler for å teste konseptet i Norge er påbegynt.

Lokalt utstyr er enkelt teknologisk sett. PC, smarttelefoner og nettbrett kan tilkobles. Enkle nettbrett kan skaffes meget rimelig ferdig installert med norske Opera Mini som nettleser. Andre nettlesere vil kunne avvises, og Opera Mini kan enkelt lastes ned til terminaler hvor Opera Mini ikke er installert. Knutepunkt/kontroll samt teknologi/utstyr er alt på plass i Norge (Kjeller) – også for styring av økt kapasitet til spesifikke brukere/terminaler og bruk av andre nettlesere. Dette kan avregnes hvis ønskelig. Mulighet for styring slik som sperring av IP-adresser osv. kan også gjøres fra Norge.

Gunnar, Josef, Linda, Arne and Finn Helge at the Visjon2030 conference in Trondheim


Leveranse

Basic Internet kan Implementeres i dag og kan skaleres tilpasset behov og ressurser. Nettilgang er det grunnleggende elementet for å kunne benytte og utnytte digital teknologi og innhold. Det fullstendige bildet av hvordan verden og IKT ser ut i 2030 kan ingen spå, men vi kan være med på utviklingen, og vi leverer nøkkelen nå. Basic Internet er et resultat av utvikling i et av Norges fremste universitets- og innovasjonsmiljø. Vår spådom er at videre utvikling og virkeliggjøring av visjoner vil skje i slike klynger av akademiske miljøer som har båret frem og støtter Basic Internet.


BasicInternet bidrag Visjon2030.png

Last ned vår bidrag (.pdf) eller se bidraget på slideshare.net

Om oss

Personer i stiftelsen

Stiftere

Invitasjon til samarbeid (edit)