Digitalisering VGS

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search
Project: Digitalisering_VGS
Web: http://its-wiki.no/wiki/Digitalisering_VGS
Project leader Josef Noll
Project Participants Josef Noll, Margrethe Tschudi, Erlend Nilssen Sverdrup, Sigrun Elisabeth Vaage, Ramyar Baban, Turid Melheim, Yngvild Elise Breivik, Margrethe Tschudi, Geir Paul Hansen, Wisam Ahmed Mansour, Inger Vagle
Start Date 2021/03/01
End Date 2022/05/31
Supported by Own
Objective Målet med samarbeid mellom Ullern VGS, OsloMet, UiO og Stiftelsen [http:/BasicInternet.org Basic Internet] er å
  • bringe konkrete konsepter til elever i VG1 og VG2
  • knytte forskjellige fagområder sammen gjennom tverrgående prosjekter
  • etabler noe konkret, ved å sørge for at skoler i utviklingsland kan være med i den digital verden
  • bidra til tverkulturell forståelse
Research Domain Internet - IoPTS, eHealth
Keywords School Connectivity, VGS

Factpage of Project Digitalisering_VGS


Praktiske oppgaver

VG 1: https://www.udir.no/lk20/ele01-03/om-faget/tverrfaglige-temaer

  • Freemium (fri & premium) model: fri tilgang til informasjon, betalt tilgang til bredbånd. Kan vi anvende eksempel fra veinett, hvor fotgjengere og syklister kan bruke veien uten å må betale? - Praktisk: måle hvor mye data brukes ved å streame video
  • Radio: line-of-sight versus hinder på veien
  • Dekning og rekkevidde: løpe rundt og måle Wifi eller/og mobildekning. Trenger en Android tablet/phone med Network Cell Info Lite, se: DigI:Establish_InfoSpot
  • fordelen med Raspberry Pi (RPI) som "school server" versus 3G nett. Teste ved at 5-6 elever hente video via et dårlig 3G/4G nett, versus hente video lokalt fra RPI.
  • koble sammen kabler for å etablere Wifi nett
  • Energi og information: hvor mye energy bruker hele equipment? Hvor stor må solselle og batteri være for å holde hele natt, 1,5 dager, ...


VG 2 elenergi og ekom: https://www.udir.no/lk20/ele02-03
VG 2 Datateknologi og elektronikk: https://www.udir.no/lk20/del02-03

Open Action Items

Meetings

Digitalisering VGS related Meeting(s):