DiversIoT:Tingenes internett og sikkerhet

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search
Tingenes internett og sikkerhet
Home Meetings Publications Deliverables Student corner Factpage
English-Language-icon.png


DiversIoT:Tingenes internett og sikkerhet

Title DiversIoT:Tingenes internett og sikkerhet
Place SINTEF
Date, Time 2017/12/14, 1000-1400
Contact Person Ketil Stølen
Participants Cristian, Ketil Stølen, Jakob Høgenes, Atle Årnes, Arnor Solberg
related to Project DiversIoT, DiversIoT:DiversIoT
Keywords
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/DiversIoT:Tingenes internett og sikkerhet
Category:Meeting


Introduction

Tingenes internett eksisterer alt i dag, men kun i en prematur tilstand. Tingenes internett er egentlig som vanlig internett, rent bortsett fra at det er skreddersydd for kommunikasjon mellom oss og tingene rundt oss, og ikke minst for automatisk interaksjon mellom tingene selv.

I fremtiden vil de fleste menneskeskapte ting være tilgjengelig på nettet, og kommunikasjonen vil i stor grad skje automatisk og intelligent. Skal vi på hytta, kan det for eksempel godt være bilen vi kjører som skrur på varmen når bilen skjønner at det er dit vi skal.

Hvilke muligheter gir tingenes internett? Hvilke problemer kan denne teknologien løse? På den annen side, hva er konsekvensene for sikkerhet og personvern?

Målsettingen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.

Sted: Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo


Agenda

10:00 Velkomst. Ketil Stølen (SINTEF og UiO)
10:10 IoT betyr nye krav til sikkerhet og personvern - Hva må gjøres? Arnor Solberg
10:45 Fremtidens sikkerhetsutfordringer. Ketil Stølen
11:20 "Cooperative ITS" og selvkjørende biler. Ola Martin Lykkja (Q-Free)
11:55 Lunsj
12:40 Tingenes internett fra et GDPR perspektiv. Atle Årnes (Datatilsynet)
13:15 Sikkerhet i IoT – Hva kan vi lære av naturen? Jakob Høgenes(SINTEF)
13:50 Oppsummering
14:00 Slutt

Påmelding

Seminaret er gratis og åpent for alle. For at vi skal kunne forsikre oss om at vi har nok plass og nok mat til

lunsj ber vi deg om å melde deg på seminaret ved å sende en e-post med navn og tilhørighet til

Ketil.Stolen@sintef.no snarest mulig, og senest 12. desember.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Ketil Stølen: http://heim.ifi.uio.no/~ketils/

Kart med kjøreanvisninger: http://heim.ifi.uio.no/~ketils/kst/Others/kjoreanvisning-sintef-oslo.pdf

Liste over arrangerte seminarer: http://heim.ifi.uio.no/~ketils/kst/public-seminars.html