HSIL:Skifestival2020

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search

Tilleggsinfo Oslo Skifestival 2020

P-Vakter 2020

organiseres 18-19. januar 2020 av HSIL langrennsgruppen i Holmenkollen

Nyheter

Enorm interesse (som vanlig :-). Stor trøkk på søndag, fordi alle kommer samtidig til stafetten

 • Parkeringsvakter med Walkie- Talkie (5x), slik at en person blir stående og melde fra om ledige plasser på enhver P-plass
 • VIPPS skiltene for betaling (alternativet til kontanter)
 • Splitte langs Holmenkollveien (når P-vest er fyll). Dette gjør vi for å forhindre at folk kjører “rundt” (gjennom P3, P6,...). Når P-Vest er fylle, sende vi skiløpere videre til å parkere ved P2 og litt lenger opp P7 Viktoriaplassen
 • Vi har ikke P2 (Midtstubakken) pga kombinert hopprenn. Biler som kommer dit må sendes videre langs veien.
 • Parkering langs veien når P2 (Midstubakken) er full

Parkeringsinfo ved i Holmenkollen

P-Vakter 2020 lørdag
P-Vakter 2020 søndag

Vi forventer ca 2100 deltager på lørdag (1300 biler?) og 1200 deltager på søndag, igjen topp-deltagelse. Det kan blir opp til 12 biler/minutt (!) i den travle timen fra kl 0930-1030 på lørdag, fordi første starten er kl 0930. Det blir mye administrasjon til å få alle på plass. Vi skal ha nok plasser.

Vi har 2 parkeringsplasser (P1, P3,) og flere små bak hoppbakken P4, P5, P6++, som er spredd rundt Holmenkollen. P4 og P5 er rimelig liten. Øvre innkjørsel til Kongeveien (etter skistadion) holdes stengt, bare innkjørsel til funksjonærer. P11 brukes, men er egentlig reservert til kapellen. Funksjonærsparkering - Litt usikkert hvordan vi fanger opp biler som kjører likevel inn Kongeveien (?).


Logikk/Hvordan

Alle møtes ved betalingen ved P1. Her gir vi ut vester og ytterlige instrukser, og så fordele oss på de poster. Vi har 5 personer med Walkie Talkie for å bedre flyten. Vi tar betalt med to personer ved P1, for alle som kommer inn til P1, P3, P4, P5, P6. Dermed sperrer vi ikke Holmenkollenveien, men kan dirigere folk videre uten å må ha en pengevakt på hver innkørsel.

Kasserer ved P1 og ved P2, og P7

 • vi selger programmet til 60 kr både på lørdag og på søndag (merket forskjell). Alle må kjøpe. Eget program for lørdag og søndag
 • funksjonærer fra HSIL slipper å betale
 • tilskuer fra HSIL må betale
 • pressen har fri adgang, hvis dem er tidlig ut kan vi sende dem til P12 eller øverst ved P2 (til våre biler),

Mest effektivt salg/utdeling:

 • programmblad i høyre hånd, vekselpenger i venstre
 • vi satser på at flestmulige bruker Vipps

Trafikkflyt Oslo Skifestival


Parkeringsoppgaver Oslo Skifestival

Oversikt P-Oppgaver Oslo Skifestival

P1

 • fylles opp etter at P3 er full

P2 er tilgjengelig helt fra toppen til ned i arena

 • Hvis full, send dem videre opp til parkering "Viktoriaplassen"
 • Ingen skal kjøre inn til kapellen (vi kan fylle opp p-plassen der først)
 • øverst ved P2 kan vi parkere HSIL funksjonærer. Fyll gjerne opp plassen, HSIL folkene trenger ikke bil

P3 (og alle parkeringsplasser

 • fylles opp med en gang, for å gi de første kort vei til stadion
 • her må vi bli "tysk". Tett i tett. Innkjørsel fra sør, utkjørsel til øst.
 • Når de første drar hjem, åpne vi en liten sluse til utkjøring mot Holmenkollveien (ikke la folk kjøre ut mot de som kommer nytt inn)
 • enkelte biler kan også sendes til P6, til parkering uten p-hjelp (inntil vi sender folk opp)

P4, P5

 • vanskelig tilgjengelig, god spredd og strødd
 • her må vaktene springer rundt og se hvordan det evtl kan parkeres.
 • utkjørsel i kjøreretning forbi stadion

P6

 • skimuseum - må avholdes en plass til buss

P7 Når P2 (Midstubakken) er full, forstsetter vi langs veien P7.

 • parkering langs veien. 2-hjul på fortøyet, ikke hele bilen(!)
 • fortell folk at de må legge ut tillatelsen synlig i frontvindu (tillatelsen ligger i programmet)
 • snakk med Bymiljøetaten når de kommer og be om forståelse at vi parkerer med to hjul opp. (politiet anbefalte en slik parkering)