JBV målinger

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search

UNIK samarbeider med JBV om å installerer sensorer på toget som en demonstrasjon av tingenes internett. (IoT)

Allgemeine Informationen

Person(en): Josef Noll
UNIK samarbeider med JBV om å installerer sensorer på toget som en demonstrasjon av tingenes internett. (IoT)


Dauer

Start: 2011
Ende: 2012

here comes some free text