NO-School Connectivity UllernVGS Mar2021/NO

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search


NO-School Connectivity UllernVGS Mar2021/NO

Title NO-School_Connectivity_UllernVGS_Mar2021
Place Teams@Microsoft
Date, Time 2021/03/01, 1330-1500
Contact Person Margrethe Tschudi
Participants Josef.Noll, Erlend Nilssen Sverdrup, Sigrun Elisabeth Vaage, Ramyar Baban, Turid Melheim, Yngvild Elise Breivik, Margrethe Tschudi, Geir Paul Hansen, Wisam Ahmed Mansour
related to Project BasicInternet, Digitalisering VGS
Keywords School Connectivity
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/NO-School Connectivity UllernVGS Mar2021/NO
Category:Meeting


Mål med samarbeid

Målet med samarbeid mellom Ullern VGS, OsloMet, UiO og Stiftelsen [http:/BasicInternet.org Basic Internet] er å

 • bringe konkrete konsepter til elever i VG1 og VG2
 • knytte forskjellige fagområder sammen gjennom tverrgående prosjekter
 • etabler noe konkret, ved å sørge for at skoler i utviklingsland kan være med i den digital verden
 • bidra til tverkulturell forståelse

Hva gjør vi og hvordan gjør vi ting

Målet er å etablere en WiFi Informasjonsspot (InfoSpot) med fri tilgang til informasjon

 • informasjonsformidling: hva er beste måten å bringe informasjon ut til folk flest?
 • Sette sammen equipment (SIM kort inn i 3G/4G antenna, kabler til LNCC, kabler til Raspberry Pi (RPI)), se video på http://Solutions.BasicInternet.no
 • pakke ut og teste, se steg 4 på BasicInternet:How_To
 • feilsøking, se BasicInternet:Problems
 • se praktiske eksempler under praktiske oppgaver VG 1
 • se praktiske eksempler fra arbeidet i Tanzania: rekke ut til mer enn 20 km i Selela, etablere en InfoSpot da bygda ligger i skyggen av fjellet (Izazi), eller på en plass da det ikke finnes elektrisitet (Esilalei_(TZ)). Mer i beskrivelsen på BasicInternet:Solutions

Avansert nivå

 • kunne konfigurere equipment. Kjøpe bokser og begynne hetl fra bunnen eller bruke "over-the-air (OTA) installation" (OTA har vi ikke etablert enda). Vi kommer å utvide dokumentasjonen på: BasicInternet:InfoSpot_configuration
 • Ta en Raspberry Pi og programmere en Webserver - utvidelsen til f.eks. sensorenhet for strøm måling (se TEK5110, Instructions for monitoring temperature and humidity with RaspberryPi - https://github.com/maghsoud/TEK5110/tree/master/RaspberryPi_DHT22)
 • Programmere utstyr, feilsøking,

Ledende spørsmål

 • Hvorfor må vi ha fri tilgang til informasjon? digital transformasjon, automasjon...
 • digitalisering og dataanalyse

Praktiske oppgaver

VG 1: https://www.udir.no/lk20/ele01-03/om-faget/tverrfaglige-temaer

 • Freemium (fri & premium) model: fri tilgang til informasjon, betalt tilgang til bredbånd. Kan vi anvende eksempel fra veinett, hvor fotgjengere og syklister kan bruke veien uten å må betale? - Praktisk: måle hvor mye data brukes ved å streame video
 • Radio: line-of-sight versus hinder på veien
 • Dekning og rekkevidde: løpe rundt og måle Wifi eller/og mobildekning. Trenger en Android tablet/phone med Network Cell Info Lite, se: DigI:Establish_InfoSpot
 • fordelen med Raspberry Pi (RPI) som "school server" versus 3G nett. Teste ved at 5-6 elever hente video via et dårlig 3G/4G nett, versus hente video lokalt fra RPI.
 • koble sammen kabler for å etablere Wifi nett
 • Energi og information: hvor mye energy bruker hele equipment? Hvor stor må solselle og batteri være for å holde hele natt, 1,5 dager, ...


VG 2 elenergi og ekom: https://www.udir.no/lk20/ele02-03
VG 2 Datateknologi og elektronikk: https://www.udir.no/lk20/del02-03

Q & A

Q: Hvorfor driver BasicInternet med digital inkludering?

A: Stiftelsen Basic Internet ble dannet av UiO og Kjeller Innovasjon for å ha fokus på digital inkludering. Stiftelsen hjelper lokale grupper i Afrika og andre utviklingsland til å etablere fri tilgang til informasjon for alle.

Q: Hva trenger BasicInternet fra oss?

A: Målet er at alle skoler i verden kan formidle fri tilgang til informasjon. Derfor ønsker jeg gjerne at vi legger opp til utdannelse rundt temaet. Dette inneholder:
Ideer om hva en kan undervise
Behovet for informasjon, konkret hvordan kan vi formidle innhold slik at andre skoler kan ta temaet opp

Q: Hva tenker vi?

A: Vi trenger noe praktisk, hva skal komme ut?

Q: Hva trenger vi og hva kan vi bidra med??

A: snakke sammen og etablere "mulighetsrom"

Q: Hva ser vi i fagfornyelsenagfornyelsen?

A: Nivå Vg1: Energi og styring, f.eks. samspill med solenergi
Nivå Vg2: planlegge landsby, frekvens, dekning, kapasitet, konfigurering,
se seksjonen lenger opp

Q: Samarbeid Helse & Oppvekst (HO)?

A: muligheten for å inkludere samfunnsfag som alle elevene har, for bærekraftsmålene er jo viktig der (Ref: Yngvild)

Q: Søknad: Det er ikke nødvendig å søke for å bruke antennene, for med SIM kort i, så fungerer de som bare som mobiler? (Sigrun)

A: Eksakt, mottaksantenna fungerer som et mobil, da trenger vi ikke til å søke. Når det gjelder Wifi, som vi etablerer for å tilbyr Internet via Wifi, så finnes det nasjonale regler. I utgangspunkt er privat bruk av Wifi uten begrensninger. Men, når en tilbyr Wifi gjennom skolen, og særlig når en selger tilgang til internett, så kan nasjonale myndigheter krever at dette behandles som en "internet service provider" (ISP).