TrygtSvangerskap:Privacy/NO

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search
Trygt Svangerskap
Hjem/Home FAQ Privacy Om oss/About us
English-Language-icon.png


Personvernregler - Mobile Versjon (6Jun2017)

Disse personvernregler gjelder for bruk av questionnaire Trygt_Svangerskap som ble utviklet av UNIK i samarbeid meg Trygt Svangerskap forskningsprosjektetHøgskolen i Oslo og Akershus. Trygt Svangerskap spørsmålsskjema er tilpasset gravide kvinner og detaljert informasjon er per dags dato bare tilgjengelig for kvinner som deltar i TrygtSvangerskap-studien.

needs to be updated from here on

Gravid+ appen henter informasjon du gir når du laster ned og registrerer Gravid+ appen. For å se om du er i intervensjonsgruppen som får tilgang til appen trenger vi ditt mobilnummer. Samtidig vil vi hente identifikasjonskoden av din enhet der du laster ned Gravid+ appen. All informasjon om deg er lagret i Gravid+ appen, og er ikke tilgjengelig for oss (og andre). Resultatet fra Gravid+ studien er å få kvantitative effekter av å bruke mobile enheter i helse-relaterte spørsmål, det betyr at vi bruker statistisk data av bruk av Gravid+ appen.

Personvernregler for GravidPluss - full versjon (6Jun2017)

Disse personvernregler gjelder for bruk av software applikasjonen Gravid+ (Gravid+ app) for mobile enheter som ble utviklet av UNIK i samarbeid meg Gravid+ forskningsprosjektetHøgskolen i Oslo og Akershus. Gravid+ appen samler dine blodsukkerverdier gjennom et ekstern enhet og gir deg anbefalinger for å regulere dine blodsukkerverdier. Gravid+ appen er tilpasset gravide kvinner og detaljert informasjon er per dags dato bare tilgjengelig for kvinner som deltar i Gravid+ studien. For å se om Gravid+ appen kan hjelpe til å bedre regulere blodsukkeret blir deltagerne i studien delt i to grupper. En gruppe (intervensjonsgruppen) får tilgang til appen, men den andre (kontrollgruppen) ikke får det.


Opplysninger du gir til oss

Gravid+ appen henter informasjon du gir når du laster ned og registrerer Gravid+ appen. For å se om du er i intervensjonsgruppen som får tilgang til appen trenger vi ditt mobilnummer. Samtidig vil vi hente identifikasjonskoden av din enhet der du laster ned Gravid+ appen. All informasjon om deg er lagret i Gravid+ appen, og er ikke tilgjengelig for oss og andre. Resultatet fra Gravid+ studien er å få kvantitative effekter av å bruke mobile enheter i helse-relaterte spørsmål, det betyr at vi bruker statistisk data av bruk av Gravid+ appen.

Vi har ikke tilgang til dine blodsukkerverdier eller annet personlig informasjon som du angir i Gravid+ appen. I Gravid+ appen finner du en utskriftsfunksjon der du kan skrive ut blodsukkerverdiene på en printer på ditt sykehus slik at du kan ta det med til din lege eller sykepleier.

Vi vil bruke ditt mobilnummeret for å minne deg på at du skal fulle ut alle tre spørreskjemaer i Gravid+ studien: Det første når du blir inkludert i studien, det andre når du er i svangerskapsuke 36 og på kontroll på ditt sykehus og det tredje tre måneder etter fødselen. Du vil ikke bli kontaktet fra oss for et annet formål.

Opplysninger som samles inn automatisk

Gravid+ appen kan samle inn visse opplysninger automatisk, inkludert, men ikke begrenset til hva slags mobil enhet du bruker, enhetens ID code samt statistisk informasjon om nedlast IP adressen, og informasjon om hvordan du bruker Gravid+ appen. Denne informasjonen er utelukkende samlet inn som del av Gravid+ studien og vil ikke bli brukt i andre sammenheng. Gravid+ appen samler ikke lokal informasjon om hvor din mobile enhet er.

Vi vil ikke dele noen opplysninger med tredjeparter, bortsett fra der det er påkrevet ved lov, slik som å være i samsvar med rettslige prosesser.

Informasjon om datalagring og administrering av dine opplysninger

Du kan enkelt stoppe all innsamling av informasjon gjennom Gravid+ appen ved å slette den. Du kan bruke standard avinstalleringsprosesser som er tilgjengelig som en del av den mobile enheten eller via mobilapplikasjonens markedsplass eller nettverk. Men, før du avinstallerer appen ber vi deg om å reflektere over at du kan bidra til å utvikle en app som skal hjelpe kvinner som er i samme situasjon som deg.

Vi vil beholde automatisk innsamlet informasjon samt statistiske relevante informasjon om hvordan du bruker Gravid+ appen så lenge Gravid+ studien pågår. Vi vil ikke lagre mobilnummeret ditt eller annen personlig identifiserbar informasjon. Dersom du ønsker at vi sletter statistisk informasjon om dine bruker leverte data som du har gitt gjennom Gravid+ appen, vennligst ta kontakt med oss på app-dev@unik.no og du vil få svar innen kort tid. Vær oppmerksom på at mobilnummeret ditt og enhetenes ID er nødvendig for at Gravid+ appen fungerer tilfredsstillende.

Barn

Gravid+ appen er for gravide kvinner. Vi innhenter ikke informasjon om og fra barn. Hvis foreldre eller omsorgsperson blir oppmerksom på at et barn har gitt oss informasjon uten deres samtykke, ber vi om å ta kontakt på app-dev@unik.no. Vi kommer til å omgående slette denne typen informasjonen.

Sikkerhet

Vi er opptatt av å ivareta konfidensialiteten av din informasjon. Vi gir fysiske, elektroniske og prosessmessige sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen vi behandler og vedlikeholder. For eksempel så begrenser vi tilgang til informasjonen til autoriserte ansatte og samarbeidspartnere i Gravid+ prosjektet som trenger informasjonen for å evaluere og videreutvikle Gravid+ appen. Vær oppmerksom på at selv om vi forsøker å gi tilstrekkelig sikkerhet til opplysninger som vi samler og behandler, så kan ingen sikkerhetssystem forhindre alle potensielle sikkerhetsbrudd.

We are concerned about safeguarding the confidentiality of your information. We provide physical, electronic, and procedural safeguards to protect information we process and maintain. For example, we limit access to this information to authorised employees, contractors and scientists who need to know that information in order to operate, develop or improve our Application. Please be aware that, although we endeavour provide reasonable security for information we process and maintain, no security system can prevent all potential security breaches.

Endringer

Disse regler for personvern kan bli oppdatert fra tid til annen, uansett årsak. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i våre regler for personvern ved å publisere de nye personvernregler på http://privacy.gravidpluss.org og gjennom en link i Gravid+ appen. Du anbefales at du leser denne personvernregler i jevne mellomrom for eventuelle endringer. Fortsetter du å bruke Gravid+ appen anses det som godkjenning av alle endringer. Du kan sjekke historien til personvernregler ved å klikke på http://privacy.gravidpluss.org.

Ditt samtykke

Ved å bruke Gravid+ appen, samtykker du i vår behandling av din informasjon som angitt i disse retningslinjene for personvern nå, samt med endringer av oss. Det betyr å bruke cookies på en datamaskin, mobil enhet eller bruk eller å taste inn informasjon, inkludert, men ikke begrenset til å samle inn, lagre, slette ved hjelp av, kombinere og utlevering av opplysninger som alle aktiviteter vil foregå i Norge. Hvis du bor utenfor Norge vil din informasjon bli overført, behandles og lagres der under de norske personvernstandarder.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om personvernregler mens du bruker Gravid+ appen, eller om våre rutiner, vennligst kontakt oss per epost på xxxxx


Versjonshistorie

  • V1.0 fra 06Jun2017 - nåværende versjon