NVE Workshop om sikkerhet i AMS

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search


NVE Workshop om sikkerhet i AMS

Title NVE Workshop om sikkerhet i AMS
Place NVE, Middelthunsgate 29, 0368 Oslo
Date, Time 2017/10/11, 08:30-15:00
Contact Person Øyvind Anders Arntzen Toftegaard
Participants Josef.Noll, Håkon Duus
related to Project SCOTT, IoTSec
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/NVE Workshop om sikkerhet i AMS
Category:Meeting


Agenda

to be announced

Den 11 oktober skal vi holde en workshop om AMS sikkerhet v/NVE. Jeg tenker den vil være aktuell for dere ifm IoTSec prosjektet.

En av foreleserne vil være professor Sujeet Shenoi. Han leder Cyber Corps studieprogrammet ved Universitetet i Tulsa, og utdanner digital forensics eksperter til amerikanske myndigheter. Shenoi er spesielt kjent for sin innovative forskning som drar nytte av felles mål for utdanningsinstitusjoner, myndigheter og kommersielle aktører. Han har utført forskning på AMS-sikkerhet i USA, som vil være grunnlag for et interessant foredrag. Han er også interessert i forskningssamarbeid med Norge etter hva jeg har forstått.