TrygtSvangerskap:Home/NO

From its-wiki.no

< TrygtSvangerskap:Home
Revision as of 21:50, 18 April 2017 by Josef.Noll (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Trygt Svangerskap
Hjem/Home FAQ Privacy Om oss/About us
English-Language-icon.png

Trygt Svangerskap

Som en del av svangerskapsomsorgen skal jordmor spørre kvinner om faktorer og hendelser som kan påvirke svangerskapet. Forskning viser at belastende livshendelser inkludert psykiske helseproblemer kan påvirke mor og barns helse. Helsemyndighetene anbefaler at personell i svangerskapsomsorgen kartlegger belastende livshendelser for å kunne hjelpe og støtte kvinner som har vært eller er utsatt for dette. Studien Trygt Svangerskap har til hensikt å få økt kunnskap om belastende livshendelser blant gravide og deres opplevelse av livskvalitet. Vi vil også finne ut mer om hvilken effekt belastende hendelser har for helsen til mor og barn. I tillegg vil vi teste effekten av en kort video om trygt svangerskap
TrygtSvangerskap:How_to_edit

Om prosjektet

Gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til en tryggere svangerskap

TrygtSvangerskap logo.jpg

Deltager

Partner

Helsestasjoner

(edit)