Template:BIF About/NO

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search

Basic Internet

Stiftelsen Basic Internet Foundation (BasicInternet), stiftet av Universitetssenteret på Kjeller (UNIK, nå Universitet i Oslo (UiO)) og Kjeller Innovasjon i 2014, tilbyr fri tilgang til tilpasset internett som bærer av digitalt innhold til mennesker med lav innkomst, i områder med lav eller ingen internettdekning, og med store behov. Stiftelsen bistår organisasjoner og selskaper med å tilpasse og formidle informasjon som gir hjelp til selvhjelp. Tjenestene kan omfatte undervisningssystemer, helsetjenester, jordbruks-informasjon, innovasjon, banktjenester eller andre tjenester som bidrar til økt velferd og verdiskapning.

Konseptet

Basic Internett er designet for å overføre tekst og bilde. Nøkkelen ligger i at konseptet bruker lav kapasitet, hvilket er essensielt ved bruk av satellitt. Teknologien tillater ved simultan bruk mellom 400 og 600 brukere på 1 MB/s, hvilket er radikalt flere enn ved bruk av en standard nettleser. Dette muliggjør bruk av satellitt for å koble til mange brukere i et område hvor det kan knyttes en eller flere WiFi-soner til satellittmottaket.

Konseptet er skreddersydd for å gi en grunnleggende tilgang InfoInternet for skoler og befolkning der Internett ikke finnes i dag, eller der ordinær tilknytning er for kostbart. Kostnadseffektivt kan BasicInternet derfor levere (i) tilpasset kapasitet til internett til skoler og (ii) tilrettelegge riktig og virksomt innhold sammen med andre aktører. I tillegg innebærer (iii) løsningen fri aksess til lokal video/streaming, og (iv) støtte oppunder kommersielt Internet virksomhet, når dette er ønsket.

les mer ...

Ellers se på video vist på Spansk TV om Stiftelsens mål (8:13min)