HSIL:Skifestival

From its-wiki.no

Revision as of 10:09, 23 January 2023 by Josef.Noll (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
OBOS Oslo Skifestival.png

Tilleggsinfo OBOS Oslo Skifestival 2024

organiseres XX. januar 2024 av HSIL langrennsgruppen i Holmenkollen

Nyheter

 • Lør: 09:30 15/16, deretter 3,2,1.5 km for de yngre
 • Søndag Jaktstart 5km: 15/16, 3 km 13/14

Oppgaver p-vakter

 • Vi bruker mobilen til å ringe andre p-vakter, slik at en person blir stående og melde fra om ledige plasser på enhver P-plass
 • VIPPS skiltene for betaling
 • Parkering på P-plasser P1, P3 (i/ved stadion), P2 (Midstubakken) og P6 ved hopptårnet. Usikkert om vi kan bruke P4 og P5 (Kongeveien fra P1 mot hopptårnet)

Parkeringsinfo ved i Holmenkollen

P-Vakter 2022, gul=lørdag, blå=søndag. C1 er parkeringsvakt 1, C2 p-vakt 2, osv. Oppgavene kan sees i bildet nedenfor

Vi har ca 1400 deltager på lørdag og 900 deltager på søndag. Vi har 5 parkeringsplasser (P1, P2, P3, P6, P7). Regner med at vi ikke trenger å ta i bruk de andre små bak hoppbakken P4, P5 som er spredd rundt Holmenkollen. P11 er reservert til kapellen, vi kan bruke den på lørdag.

Kongeveien under hoppbakken er stengt, dermed trenger vi også betaling inn Kongeveien fra Holmenkollveien ved Midstua. Det blir litt av en utfordring å forflytte oss når P1 og P3 er full, slik at vi kan ta i bruk P6.


Logikk/Hvordan

Trafikkflyt og plassering Oslo Skifestival

Alle møtes ved betalingen ved P1. Her gir vi ut vester og ytterlige instrukser, og så fordele oss på de poster. Vi bruker mobilen til å holde kontakt. Vi tar betalt med to personer ved P1, for alle som kommer inn til P1 og P3. Dermed sperrer vi ikke Holmenkollenveien, men kan dirigere folk videre uten å må ha en pengevakt på hver innkørsel. Det er alltid noen som kjør forbi, de fanger vi opp ved P2 Midstubakken.

Kasserer ved P1 og ved P2

 • vi selger programmet (som er lodd) til 100 kr både på lørdag og på søndag (samme programmet). Alle må kjøpe.
 • funksjonærer fra HSIL slipper å betale
 • tilskuer fra HSIL må betale
 • pressen har fri adgang, hvis dem er tidlig ut kan vi sende dem til P12 eller øverst ved P2 (til våre biler),

Mest effektivt salg/utdeling:

 • programmblad i høyre hånd
 • vi satser på at alle bruker Vipps


P1

 • fylles opp etter at P3 er full

Vi fyller først opp P6,

 • vi har en til person som skal ta betalt opp veien til P6 kapellen
 • vi sperrer innkjørsel til P2 fram til kl 09:00, alle skal som ikke bruker P3 skal opp til hopptårnet. Det er en del små parkeringsplasser (plassene i bildet med striplet gul linje)
 • Når alle p-vaktene er på plass (kl 09:00), så åpner vi også opp P2 (ned til Midstuabakken)
 • øverst ved P2 kan vi parkere HSIL funksjonærer. Fyll gjerne opp plassen, HSIL folkene trenger ikke bil

P3 (og alle parkeringsplasser)

 • fylles opp med en gang, for å gi de første kort vei til stadion
 • her må vi bli "tysk". Tett i tett. Innkjørsel fra sør, utkjørsel til øst.
 • Når de første drar hjem, åpne vi en liten sluse til utkjøring mot Holmenkollveien (ikke la folk kjøre ut mot de som kommer nytt inn)
 • når parkeringen blir full, må vi omdirigere og sende alle biler opp langs Holmenkollenveien