HSIL:Corona regler

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search

tilbake til HSIL:Multisportuka

IDRETTENS og MULTISPORTUKAs SMITTEVERNREGLER

Aller først noen regler om smittevern som gjelder for idretten og dermed også under Multisportuka.no – Vi har tilpasset regler og ført opp noen anbefalinger

 • Ikke møt på hvis du er syk og meld straks fra til Josef Noll, m: 9083 8066 (SMS) hvis du blir syk. Blir du syk under trening, meldt fra til leder/trener.
 • Vask eller desinfiser hendene før treningen starter og praktiser allment godt smittevern før under og etter hver treningsøkt. (Alle får anti-bac på hender hver dag når de møter og før det spises lunsj og når dagen slutter)
 • Når vi bytte utstyr, f.eks. rulleski, blir utstyr desinfisert. Vi anbefaler egne skisko (kombisko) og handsker.
 • Vi har maks 20 utøvere i hver treningsgruppe og minst 1 leder/trener per gruppe. Samtidig oppmøte av flere grupper kan skje hvis disse gruppene kan skilles tilstrekkelig og ha hver sin leder.
 • Inndeling i grupper skjer etter alder på mandag. Du blir i din gruppe hele uken, ikke skift til andre grupper.
 • Tilfeldig og kortvarig fysisk kontakt under treningsaktivitet er tillatt for utøvere under 20 år, men unngå fysisk kontakt over lang tid.
 • Vi fører lister hver dag over alle deltager, og har adresser og telefonnummer til foresatte/foreldre. Er det andre en foresatte som lever barna, si ifra.

Allmenn smittevern

 • Ikke host, nys eller spytt innenfor 2m avstand til en annen person og bruk engangstørk ved behov
 • Begrens kontakt mellom hånd og ansikt og berør minst mulig av felles utstyr og gjenstander.
 • Rengjør med vann og såpe alt felles utstyr før og etter bruk og ved nødvendig bytte mellom personer - vi kommer til å bruke anti-bac
 • Testløp/enkle konkurranser kan gjennomføres som en del av treningen og regnes ikke som et eget arrangement.

Spesielle anbefalinger for Multisportuka

 • Bruk av garderobe er meget begrenset, unngå fysisk kontakt mellom personer og tøy.
 • Dusj bare hjemme. Vi anbefaler bading i badedammen.
 • Alle skal bruke egen drikkeflaske hele uka. Drikkeflaske skal merkes med navn. Til saft brukes drikkeflaske.
 • Alle får drikke i egne kartonger, feks melk.
 • Vi anbefaler at barn kommer syklende, gjerne med en voksen i følge.