Browse wiki

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search
Satellite availability
Due date 31 December 2015  +
Keywords Satellite communications  + , Radio wave propagation  + , Radio channel models  +
Objective Satellittkommunikasjon på Ku – og Ka band Satellittkommunikasjon på Ku – og Ka band opplever store variasjoner i tilgjengelig kapasitet når propagasjonskanalen er utsatt for regndempning. For eksempel DVB-S2 standarden kan ved hjelp av adaptiv koding og modulasjon, endre nyttedataraten med en faktor på 9 selv om båndbredden som benyttes i satellitten er konstant. Det betyr at det kan være store variasjoner i opplevd tilgjengelig kapasitet for brukeren. Resultatene som det tas sikte på å oppnå i dette prosjektet er det første steg for å vise at det er mulig for satellittbrukere og operatører å optimalisere utnyttelsen av satellitt kapasiteten til eget formål gjennom propagasjonsprediksjon. For brukere kan det være i form av kortere overføringstid av en gitt datamengde og dermed lavere kostnader, eller ved å bruke mindre senderenergi der hvor det er kritisk. For operatører vil det være å optimalisere utnyttelsen av kapasiteten i romsegmentet, i en tidshorisont hvor det er mulig å predikere variasjonen i kapasitet over det geografiske dekningsområde til satellitten. For å kunne tilby disse aktørene tilgang til predikasjoner er det nødvendig med en online software-tjeneste med det tilhørende - datagrunnlaget og - beregninger. Dette kan realiseres i form av en organisert forretningsmessig aktivitet. De økonomiske gevinstene for brukere og operatører forventes å bli gode. Målet for dette prosjektet er å undersøke muligheten til å foreta en korttidsprediksjon av forventet signal nivå.rttidsprediksjon av forventet signal nivå.  +
Partner Norsk Romsenter  +
Project Satellite availability  +
Project leader Knut Grythe  +
Research Domain 5G Networks  + , Internet - IoPTS  +
StartDate 1 January 2014  +
Title Prediksjon av forventet satellitt-tilgjengelighet  +
Creation dateThis property is a special property in this wiki. 18 June 2014 09:10:31  +
Categories Project  +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 9 May 2016 12:42:18  +
hide properties that link here 
Satellite availability + , Terje Tjelta + Project
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.