Satellite availability

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search
Project: Satellite availability
Prediksjon av forventet satellitt-tilgjengelighet
Web:
Project leader Knut Grythe
Project Participants
Start Date 2014/01/01
End Date 2015/12/31
Supported by Norsk Romsenter
Objective Satellittkommunikasjon på Ku – og Ka band opplever store variasjoner i tilgjengelig kapasitet når propagasjonskanalen er utsatt for regndempning. For eksempel DVB-S2 standarden kan ved hjelp av adaptiv koding og modulasjon, endre nyttedataraten med en faktor på 9 selv om båndbredden som benyttes i satellitten er konstant. Det betyr at det kan være store variasjoner i opplevd tilgjengelig kapasitet for brukeren.

Resultatene som det tas sikte på å oppnå i dette prosjektet er det første steg for å vise at det er mulig for satellittbrukere og operatører å optimalisere utnyttelsen av satellitt kapasiteten til eget formål gjennom propagasjonsprediksjon. For brukere kan det være i form av kortere overføringstid av en gitt datamengde og dermed lavere kostnader, eller ved å bruke mindre senderenergi der hvor det er kritisk. For operatører vil det være å optimalisere utnyttelsen av kapasiteten i romsegmentet, i en tidshorisont hvor det er mulig å predikere variasjonen i kapasitet over det geografiske dekningsområde til satellitten. For å kunne tilby disse aktørene tilgang til predikasjoner er det nødvendig med en online software-tjeneste med det tilhørende - datagrunnlaget og - beregninger. Dette kan realiseres i form av en organisert forretningsmessig aktivitet. De økonomiske gevinstene for brukere og operatører forventes å bli gode. Målet for dette prosjektet er å undersøke muligheten til å foreta en korttidsprediksjon av forventet signal nivå.

Research Domain 5G Networks, Internet - IoPTS
Keywords Satellite communications, Radio wave propagation, Radio channel models

Factpage of Project Satellite availability

Equipment used in project: Satellite availability/Equipment


The project is a "follow-on" to use some of the ESA Ka-band data.