Adaptive Learning for Business

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search


Adaptive Learning for Business

Title Adaptive Learning for Business
Place Forskningsparken
Date, Time 2014/10/08, 0900-1200
Contact Person Eivind Stordal
Participants Josef.Noll, Arjun Chandra
related to Project
Keywords
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/Adaptive Learning for Business
Category:Meeting


Action Items

  • feedback fra NUV om målsetningen
  • TOC av søknaden
  • tidsplan

Detaler er oppført på owncloud

Beskrivelse av disse målgrupper

tatt for dokumentet på owncloud

Universitetsmiljøet

UNIK er med i Center for Wireless Innovation Norway (CWI), hvor sju universiteter og høyskoler jobber sammen for å tilby løsninger til sine studenter uavhenig av læringssted. Konkret omfatter dette felles kurs mellom Bergen, Agder, Oslo, Trondheim og Kjeller samt Master- og PhD-utdannelse i samspill med Kjellerinstitutter og næringslivet i området. Egenevaluering er påtenkt i følgende sammenheng:

  • Omvendt undervisning, hvor studentene har fått oppgaven til å sette seg inn i et temaområdet, og hvor selve forelesningstimen blir brukt som en diskusjons- og fordypningsarena.
  • Prøve av læringsmål etter hver forelesning, for å kunne selv kontrollere kunnskapsnivået.
  • Opptaksveiledning til å fortelle studenten om hva som er forventet i kurset

Education for Emerging Economies

Basic Internet Foundation/Stiftelsen (BIF) har utviklet en kommunikasjonsplattform for utdannelse helse og innovasjon, tilpasset behovet for «emerging economies». Fokus er å tilbyr bare basis informasjon som tekst og bildet i områder hvor personer enten ikke har et tilgang til internett ('availability') eller hvor tilgang er for dyrt ('affordability'). Løsningen kan betjene mellom 500-1000 simultane brukere gjennom en tynn satellittkanal. Gjennom prosjektet kunne vi tilbyr en læringsplattform tilpasset lav-båndbredde, som kan brukes av billige tablets. Målsetningen er at ungene blir selvlærende, og innhold blir presentert slik at den tilpasses hver enkelt læringsnivået.

Innovative Business

Movation ble dannet av Telenor, Opera Software, FAST Search and Transfer, og 4 andre selskaper som en arena for åpen innovasjon. Totalt mer enn 200 start-ups har gått gjennom innovasjonsarena, som er etablert i Gründernes hus i Oscarsgate i Oslo. Movations erfaring er at entrepreneuer og start-ups har ofte fokus på sin kjerne, men glemmer at innovasjon trenger mye mer kunnskap.

En del av støtteverktøy er Movations ScoreCard, hvor bedriften er bedt om å evaluere seg selv, samt å bli evaluert av eksterne eksperter. En påtenkt fokus er å tilby tilpasset innhold til entrepreneuer og start-ups relatert til forretningsidé, forretningsmodell, markeds potensiale, branding, partner potensiale, leveringsevne og finansiell potensiale.

Adaptive emnebasert sertifisering

Skaperhuset ble dannet av Monika Eknes, som er tidligere sikkerhetssjef i Jernbaneverket. Fokus er arbeidet er å bringe tilpasset informasjon til de prosesser hvor informasjonen trengs. I denne forbindelsen har Skaperhuset overført prosessflyten og all dokumentasjon inn en forretningsintern Semantisk MediaWiki. Fokus i arbeidet er at alle ansatte har informasjonen som de trenger for å fullføre jobben, og at disse ansatte har bedriftsintern opplæring med sertifisering som trengs for å kunne arbeide. Eksempler er kvalifikasjon som togfører, som dekker både kunnskap til togfremføring generellt, og spesifikk opplæring av tog-typen, f eks flytoget og av strekningen, f eks Oslo – Kongsvinger. Gjennom prosjektet kunne vi tilbyr interne kurs med sertifisering til ansatte i et hvist området.