BIF opportunities for Norsk UD

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search


BIF opportunities for Norsk UD

Title BIF opportunities for Norsk UD
Place UD
Date, Time 2014/08/25, 1000-1200
Contact Person Gunnar Nilsson
Participants Olav Hæreid Seim, Liv Marte Nordhaug, Erlend A. Sigvaldsen, Janne Lexow, Josef Noll, Tor Blomseth, Gunnar Nilsson, Vidar Sannerhaugen
related to Project Basic Internet
Keywords
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/BIF opportunities for Norsk UD
Category:Meeting


  • Tor, Gunnar, Vidar og Josef presenterte Basic Internet concept
  • UD la fram planen om konsept 2030

Diskusjonen gikk på hvordan Basic Internet kan hjelpe å nå målene til Stortingsmelding 25.

Oppfølgingen er mellom Erlend, Janne og Gunnar, som trekker inn de andre etter behov