Basic Internet/NO

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search

The Basic Internet Foundation

Basic Internet Foundation er en Norsk stiftelse med følgende formål:

 • Stiftelsen vil tilby fri tilgang på lavkapasitets internett som bærer av digitalt innhold til mennesker i områder med lav innkomst og/eller ingen internett-dekning.
 • Stiftelsen vil bistå organisasjoner og selskaper til å tilpasse og formidle informasjon for at berørte mottagere skal kunne få hjelp til selvhjelp. Bistanden kan omfatte undervisningssystemer, helsetjenester, jordbruksinformasjon, innovasjon, banktjenester eller andre tjenester som bidrar til økt velferd og verdiskapning som kommer befolkningen til gode i aktuelle områder.
 • Stiftelsen vil tilby sine ytelser der det er størst behov og i flest mulig områder.
 • Stiftelsen er ikke bundet til å eie/drifte og levere sine ytelser i all fremtid i et område. Når faktorer som f.eks. sosiale forhold, marked, økonomi har endret seg tilstrekkelig slik at det er akseptabelt, kan stiftelsen avvikle sitt engasjement i et område. Stiftelsen kan da selge/overdra eiendeler, rettigheter og forpliktelser med videre til kommersielle aktører.


Stiftelsen ble etablert i desember 2014 som samarbeid mellom Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) og Kjeller Innovasjon AS. Teamet består av Professor Josef Noll, Tor J. Blomseth, Gunnar Nilsson og Vidar Sannerhaugen. Sammen har vi lang erfaring med gründervirksomhet, utvikling, gjennomføring og drift.

Misjon

Ledet av troen på at hvert liv har lik verdi skal vi arbeide for å hjelpe mennesker med å få fri tilgang til Internettet slik at de skal få kunnskapen om å leve sunt og kunne oppnå et produktivt liv. I utviklingsland skal det fokuseres på å gi folk selv muligheten til å løfte seg ut av arbeidsløshet og fattigdom. I tillegg søker vi å sikre at mennesker, spesielt de med færrest ressurser, skal få tilgang til det de trenger for å lykkes med kunnskapsbygging og med livet. Vår misjon er å skape fri tilgang til informasjon, utdanning og innovasjon over hele verden. Studier har vist at gratis tilgang til grunnleggende informasjon i alle nettverk er oppnåelig. Gjennom det vil mennesker ha muligheter til utvikling, egen utdanning, utvikle kunnskap om egen helse, muliggjøre innovasjon gjennom samarbeide og oppnå en human måte å leve på.

Motivasjon

I dag har to tredjedeler av mennesker på planeten vår har ikke tilgang til Internett. Vår oppgave er å gi alle fri tilgang til infrastrukturen slik at de selv kan delta i informasjonssamfunnet. Bedre helse og utdanning vil også løfte menneske opp, slik at de kan bidra til verdiskapning i landet:

 • Bedre helseinformasjon
 • Dekkende undervisning
 • Praktiske opplysninger om dagliglivet og det lokale næringslivet (marked og priser)
 • Muligheter for å drive innovasjon & entreprenørskap

Dette er et hinder for utviklingen av et bærekraftig og likeverdig verdenssamfunn hvor alle har tilgang på kunnskap og informasjon nødvendig for å leve sunne og produktive liv og for å kunne løfte seg ut av arbeidsløshet og fattigdom. Og det er her vi ønsker å bidra.

How to achieve

Ved å tilby «Free Basic Web Access» sikrer vi gratis internettilgang til mennesker og samfunn hvor internett per i dag er å regne som en eksklusiv tjeneste.

Dette har vi tenkt å gjøre ved å benytte oss av eksisterende teknologi og ved å tilby «Basic Internet». Dette innebærer at vår tjeneste i første omgang kun vil gi tilgang til tekst og bilder. Ved å filtrere innhold som krever mye båndbredde og ved å komprimere data kan vi praktisk og effektivt tilby internett som krever svært lave hastigheter.

Basic Internet Foundation samarbeider med lokale støttespillere, blant andre skoler og helsestasjoner for utbygging og videreutvikling av tjenesten. Dette er viktig for å skape en lokal kompetanse og tilknytting til tjenesten. Det gir oss også gode rammer for å installere utstyret som trengs og et nettverk for å formidle klienter (PCer og nettbrett osv.) med vår «Basic» nettleser.

Målgrupper

BasicInternet sine tjenester skal prioriteres til utvalgte områder (klynger) i henhold til listen nedenfor. Målsetning er å optimalisere effekten av tjenesten Basic Internet i henhold til visjon og tilgang på terminaler. Basic Internet skal gjøre en fordelaktig forskjell for befolkningen i forhold til andre løsninger Våre støttespillere, sammen med BasicInternet, vil være drivkraften for å lykkes. Det betyr at dersom Utdanningshjelpen bygger en skole og etablerer en driftsorganisasjon, så vil denne organisasjonen også drifte Basic Internet for denne lokasjonen. Et viktig prinsipiell sak er at terminaler brukes til formålet og ikke blir et salgsobjekt som ikke gagner formålet.

 • Skole (Utdannelse & kompetanse)
 • Helsestasjon (Helse)
 • Marked (Jordbruk & Næringsliv, salg av varer / mat etc.)
 • Rådhus, forsamlingslokale, vannbrønn (Erfaringer, kommunikasjon og Politikk)
 • Kirke (Livssyn; Religiøse grupper er sterke bidragsytere)

Vi utarbeider en matrise for støttespillere og land hvor BasicInternet-tjenesten skal implementeres, se nedenfor. BasicInternet skal finne og etablere kontakt med de rette personene hos våre støttespillere.