Connected Drones Meeting with DSOs

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search


Connected Drones Meeting with DSOs

Title Connected Drones Meeting with DSOs
Place ITS
Date, Time 2017/08/25, 1000-1200
Contact Person Tore Lie, Kaja Slettevold Magnussen
Participants Josef.Noll, Davide Roverso, Rune Eikeland, Tore Larsen, Øyvind Solheim, Tore Lie, Kaja Slettevold Magnussen, Hans Gunnar Hansen, Siri Torgersen Ravndal, Rune Storvold
related to Project Connected Drones
Keywords
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/Connected Drones Meeting with DSOs
Category:Meeting


Møte ble avholdt på Gardermoen med ca 35 personer, mestparten fra operatører som Hafslund, Gudbrandsdal Energi, Lyse, Troms Kraft, Lofoten Kraft, Skagerak Eneri,

Status Connected Drones

 • now IA Client
 • Phase 3: Operator & Supervisor Client, data classification client
 • Phase 4: Real time operations management

Now:

 • Mass data import & analysis
 • Visualtion and insight
 • Simple Data Export

Kontroll av linjenett

3 types of control

 • Krisehåndtering: feil, eller overflygning etter uvær for å få en rask oversikt
 • Linjebefaring: årlig overflygning (helikopter, noe drone), bilder, omgivelse
 • 10-års befaring: detaljert analyse av f. eks. mastene. Gjennomført som Helicopter flyving av noen, og som manuell gjennomgang av andre DSOs. De som gjennomfør Helicopter analyser sender mannskap i tillegg til å oppdage råteskade, gjerne med noen års mellomrom.

Noen aspekter ved drone flyvinger

 • Master som er malt for omgivelsene
 • boder/gygg for nærme linje trase
 • parabolantenner i masten
 • fugl
 • inspeksjon uten å ta bilder, forbudt å fly hvor du ikke får vite hvor (NSM)
 • usynlige sprekker

Typiske skader og kritisk verdi

Rangert rekkefølge av de 10 mest kritiske forhold dere ønsker å avdekket ved en toppkontroll gjort av drone

 • Linje ut av posisjon
 • bendsling brudd/ute av stilling
 • isolatoroppheng dkader/mangler
 • varmgang
 • skader/mangler på isoltorskåler
 • kordelbrudd
 • mast/travers sprekker/tykkelse
 • råte - mast/travers/rundt bøyler
 • mose travers
 • skjeve stolper/travers/etc
 • korrosjon/rust på feste/tilkobling/oppheng/klemmer/linjer/jord
 • avstand vegetasjon/bygninger
 • andre skader på linje, skader på klemmer
 • saltimprenerte stolper
 • gnisthorn stilling/endring

Intelligent agent analyser nå allerede

 • tre/fremmedlegemer på linje
 • topphatt
 • hakkespett
 • sprekk