Elektrodagen - OsloMet - 27Okt2023

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search


Elektrodagen - OsloMet - 27Okt2023

Title Elektrodagen OsloMet 27Okt2023
Place OsloMet@Kjeller
Date, Time 2023/10/27, 0900-1430
Contact Person Inger Vagle
Participants Josef.Noll, Inger Vagle, Lars Jakob Berg
related to Project
Keywords
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/Elektrodagen - OsloMet - 27Okt2023
Category:Meeting


Agenda

Faglig råd elektro og datateknologi ved Are Solli & Svein Harald Larsen

 • Ny forskrift til opplæringsloven og annet aktuelt om utdanning
 • Ny Utviklingsredegjørelse.
 • Framtidsbeskrivelse av yrkesoppgaver og yrkesutøvelse, og konsekvenser for opplæringen


ENERGIFORBRUK, STYRING OG BÆREKRAFT

 • Starten på et større prosjekt om energiforbruk i bolig og mulig styring for bærekraft.
 • Josef Noll, Universitets i Oslo

ENERGIPRODUKSJON, LAGRING OG STYRING

 • Samfunnet elektrifiseres og digitaliseres. Dette krever økt produksjon som f.eks. solcelleproduksjon, men også mulighet for lagring med batteri og annet.
 • I tillegg til lagring og styring av energi både på store områder og mindre forbruksenheter. Hva gjør vi? Hva er utfordringene?
 • Eirik Ivarsøy, Multiconsult

TEKNIKK, AI (KI) og samfunnsutvikling

 • Utfordringer og muligheter i samfunn, yrke og opplæring
 • Spørsmål og samtale om sentrale punkter
 • Torgeir Waterhouse, Otte


Thumb Title Author Date Keywords
Screenshot 2023-10-27 at 01.09.00.png Energiforbruk, Styring, Bærekraft og det digitale skiftet
Click to Open
Elektrodagen - OsloMet - 27Okt2023
Josef Noll 27 October 2023 Energy monitoring, Energy consumption