End-to-end QoS

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search

End-to-end QoS in a MANET including IPSec and high latency links

by Espen.Flydahl
Supervisor(s) Mariann.Hauge, Josef.Noll
Due date 2011/05/27
Status
Problem description: Evaluate the performance of QoS-mechanisms based on active probing in a tactical MANET using IPSEC.
Methods and Tools:
Time schedule
Pre-Knowledge
Approved by
Keywords QoS, IPSEC, MANET, SATCOM, MILCOM
Depiction

this page was created by Special:FormEdit/Thesis, and can be edited by Special:FormEdit/Thesis/End-to-end QoS

I denne oppgåva er det fokus på ende-til-ende ressurskontroll i eit nettverk som består av eit mobilt ad hoc nettverk (MANET) som er kopla saman med eit backbone via eit Satellittsamband. Me fokuserer på eit senario der det står IPSEc gatewayer nær endebrukaren. I ein slik situasjon er det vanskeleg å kommunisere sanntid ressursinformasjon frå nettverket til endeapplikasjonane. For å løyse denne situasjonen så er det gjort ein del arbeid på å karakterisere resurssituasjonen i nettet v.h.a måling på ende-til-ende datatrafikk. Desse målingane kan gje betre resultat viss ein også sender litt ekstratrafikk (probe-pakkar) i nettverk og inkluderer denne trafikken i målingane.

Oppgåva går ut på:

- å setja seg inn i “state of the art “ for dette feltet, - vurdere analytisk nytteverdien av eksisterande løysingar for typiske taktiske nett, - prøve ut ein eller fleire løysingar i ein testbed.