Glitre Energi

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search

Glitre Energi

float
Web: https://www.glitreenergi.no
Keywords: Energi

this page was created by Form:Partner, and can be edited by Special:FormEdit/Partner/Glitre Energi


Om Glitre Energi

Glitre Energi er et energi og nettkonsern, og består av forretningsområdene Marked, Infrastruktur, Produksjon, konsernfunksjoner og øvrig eierskap. www.glitreenergi.no

Samles i Glitre Energi. Hele EB-konsernet er omfattet av navnebyttet – det betyr at både nettselskapet, strømselskapet, kraftproduksjonsselskapet samles i Glitre Energi.