NCE Smart Partnerkonferansen 2015

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search


NCE Smart Partnerkonferansen 2015

Title NCE Smart Partnerkonferansen 2015
Place Remmen Kunnskapspark, Halden
Date, Time 2015/11/10, -11Nov2015
Contact Person Ole Gabrielsen
Participants David Aleksandersen, Ole Gabrielsen, Bernt A. Bremdal, Dag Eriksen, Mona Skaret, Knut Johansen, Stein Aamot, Grete H. Coldevin, Dieter Hirdes, Josef Noll, Ole Jakob Ottestad, Heidi Vildskog, Jon Haar, Kristian Hammer, Beate Due, Per Christian Honningsvåg, Sigmund Monsen, Anders Føyen
related to Project IoTSec
Keywords
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/NCE Smart Partnerkonferansen 2015
Category:Meeting


Topics included

 • Prosumenter; stategigske valg for nett- og kraftselskaper
 • Nasjonalt senter for sikkerhet i Smart Grid - Media:201511NasjonalSikkerhetssenter_SmartGrid.pdf
 • Smarte Bygg; energi og vann
 • Helse- og velferdsteknologi
 • Mobilitet og transport
 • Digitalisering av industrien

Attendants of the Nasjonalt senter for sikkerhet i Smart Grid seminaret: Ole Jakob O., Stein, Dieter, Heidi V., Grete C.

Notes from presentations

En giverkultur er hvis du er giver

Kristin Halvorsen, Cicero

 • i istid var det bare 4 grader kaldere
 • every 1 deg increase in temperature gives 2% increase in rainfall, but: ekstremvær kommer å være 2-3 ganger så heftig som nå
 • 2-3Sep2015 førte til over 400 MNOK erstatning i Norge fra forsikringer
 • 2011 uværet i Cøpenhavn førte til 6 Mrd DKK erstatning
 • 30% av alle elbiler i Europa er solgt i Norge
 • Salg av elbiler har ført til en utslippsreduksjon på 40% i tidsrommet 2007-2012

Om klima i Norge

 • litt tørrer om sommeren
 • størst økning av regn høst/vinter
 • ingen Norsk kommune har dimensjonert nettet til å tåle ekstremvær