Realfagsseminar 11Mar2020

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search


Realfagsseminar 11Mar2020

Title Realfagsseminar_11Mar2020
Place Kunnskapsbyens hus@Kjeller
Date, Time 2020/03/11, 0900-1600
Contact Person Bjarne Haugstad
Participants Josef.Noll, Rolf Skatteboe, Jon Samseth, Bjarne Haugstad
related to Project BasicInternet
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/Realfagsseminar 11Mar2020
Category:Meeting


Agenda

0900 – Velkommen. Kort om programmet og formålet med fagdagen. Presentasjon av deltakerne.
0915 – Prof. Josef Noll UiO Kjeller. ” Internet of Things og tillit i samfunnet - hvordan kan vi lære sensorer til å snakke norsk?
1000 – Elevpresentasjoner. Fem elever (5+2 min x 5 =35 min); Martine Standal Kalland, Herman Brunborg, Isabelle Maria Bruun-Lie, Damhaug Bjertnes, Iver Romvig Øvergård, Sigurd Bjerkheim
1035 – 10 min pause
1045 – Prof. Jon Samseth, OsloMet; ”Fremtidens energiformer – vind, sol og kjernekraft”.
1130 – Lunsj
1220 – Elevpresentasjoner. Eivind Kråkøy, Sander Lysholm Sverrisson, Karoline Myrhaug Thøgersen, Andreas Kämpe Voigt
1250 – Adm. dir. Rolf Skatteboe KSAT AS, ”Satellittovervåking”
1345 – Elevpresentasjoner. Mehdi Haidar Hassan, Sahara Sidiq, Sara Støwer Ghomali , Kim Son Ly