DigI:NABA-BasicInternet-UiO idea exchange

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search
Digital Inclusion (DigI)
Home Overview Tanzania DRC Publications About us
English-Language-icon.png


DigI:NABA-BasicInternet-UiO idea exchange

Title NABA-BasicInternet-UiO_idea_exchange
Place NABA
Date, Time 2018/02/28, 1300-1415
Contact Person Eivind Fjeldstad
Participants Ingeborg K Haavardsson, Eivind Fjeldstad
related to Project DigI
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/DigI:NABA-BasicInternet-UiO idea exchange
Category:Meeting


Minutes

Minutes - møte med Josef Noll (BAsic Internet Foundation), Eivind Fjeldstad (NABA), Ingeborg K. Haavardsson (Centre for Global Health, UiO), 30/2-2018.

Utgangspunktet for diskusjon var "Internet light for all", byggeklossen for et bærekraftig samfunn i den digitalen verden. Konseptet "Internet light" omfatter fri tilgang til helse-, utdannings- og landbruksinformasjon, samt e-government tjenester, som kan også beskrives som "non-profit content".

SDG relevans: Vi ser tilgang til slik non-profit content som basis for utvikling, både når det gjelder digital helse (SDG 3), utdannelse (SDG 4), digitale jobber og økonomisk vekst (SDG 8) samt bidragene til likestilling (SDG 5), mindre ulikhet (SDG 10) og partnerskap for målene (SDG 17).

Møte i Dar Es Salaam 12 februar 2018: Josef presenterte kort fra et møte ("Roundtable") hos den Norske Ambassaden 12 februar 2018 i Dar es Salaam som DigI prosjektet, støttet av NFR og UD/Norad, var vertskap for. Invitasjonen gikk til regjeringen og relevante ministerier, telekom myndigheter, statens "universal communication service access fund" (UCSAF) samt telekom operatører. Her diskuterte representanter på høyt nivå fra regjeringen, UCSAF og Telekom operatører utfordringer for digital Internet tilgang i Tanzania.

  • Til tross for at 90% av befolkningen er dekket med 2G, så er det likevel kun dekning i 16% av landet.
  • 3G finnes på ca halvparten av Wards (kommunesenter), men dekker først og fremst begrensete områder.
  • 4G finnes hovedsakelig i byene.

Fokus i det videre arbeid er på lokalt innhold, skoler, tilgang til billige smartphones og tablets, samt bruker insentiver for digital opplæring. Detaljer finnes på http://its-wiki.no/wiki/DigI:Roundtable_Digital_Health_for_Tanzania

Peter Ulanga, lederen av Universal Communication Services Access Fund (UCSAF), fikk oppdrag av Ministry of Health (MoH) til å koordinere utrulling av digital helseinformasjon. Mer info på: http://its-wiki.no/wiki/DigI:Roundtable_Digital_Health_for_Tanzania

Møte i Dar es Salaam 16 april 2018: Vi reiser ned igjen 16-19 april for

  • avtale om videre utrulling i landsbyer og
  • b) prosjektet "Showcase Digital Tanzania" for å bringe digital tilgang til alle landsbyer, helsestasjoner og skoler.

Her tenker vi å invitere til et oppfølgingsmøte og inkludere "naboer", dvs den Tyske ambassaden, Svenske og Finske ambassaden sammen med representanter for regjeringen og telekom operatørene.

Foiler fra møtet finnes på: https://owncloud.basicinternet.org/index.php/s/JaJRy5Nhvh4tXU8

Vi ble enige om

  • fri tilgang til informasjon, bl.a. innen helse, utdannelse, landbruk og statlige tjenester er grunnleggende for en videre utvikling.
  • Samarbeid med Tyskland er "midt i blinken" for G20 initiativet "Compact with Africa" og utviklingsminister Nikolai Astrup, hans statssekretær Jens Frølich Holte og hans politiske rådgiver Jenny Clemet von Tetzschner.
  • UiO har et tett samarbeid om digital helse med Teknisk Universitet i München (TUM), som omfatter både medisinsk fakultet (Centre for Global Health) og Informatikk/Institutt for Teknologisystemer. Samarbeid går på Digital Global Health som støtter både oppunder SDG3, men er også inngangen til digitalisering gjennom vår "Internet light for all" aksess.

TUM med Cystinet Africa (https://www.cysti.net) og UiO/Basic Internet Foundation med DigI (http://DigI.BasicInternet.no) har hver sitt prosjektfinansiering, men hvor vi har blitt enige om å jobber sammen om å få helseinformasjon ut til helsemedarbeidere og folk flest. Tyskland har fokus på 7 utvalgte land med stabile regjeringer, bl.a. Ghana, Tunisia, Egypt.

Ghana delegasjon: 18-21 mars 2018 reiser en stor delegasjon med omtrent 50 selskaper sammen med utviklingsminister Astrup til Ghana.