DigI:Rammebetingelser for en helhetlig utvikling av Samfunnet-MFA/NORAD-Basic Internet

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search


DigI:Rammebetingelser for en helhetlig utvikling av Samfunnet-MFA/NORAD-Basic Internet

Title DigI: Rammebetingelser for en helhetlig utvikling av Samfunnet-MFA/NORAD-Basic Internet
Place Zoom.us
Date, Time 2020/11/24, 1200-1300
Contact Person Brenda
Participants Erik Holtedahl, Josef Noll, Brenda Jimris-Rekve
related to Project DigI, BasicInternet
Keywords Rammebetingelser
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/DigI:Rammebetingelser for en helhetlig utvikling av Samfunnet-MFA/NORAD-Basic Internet
Category:Meeting


Innspill fra UiO og Basic Internet Foundation

Innspill er basert på oppsummeringen på Norad_innspillsmote_virkemidler_for_norsk_naeringslivet, med særlig fokus på

  • digitalisering om helhetlig verktøy for inkluderende utvikling
  • behovet for digitalisering og nasjonal kunnskapsportal i utviklingslandene

Kilder