Elektrofagdag OsloMet - 9Apr2021

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search


Elektrofagdag OsloMet - 9Apr2021

Title Elektrofagdag OsloMet - 9Apr2021
Place OsloMet@Kjeller
Date, Time 2021/04/09, 0830-1400
Contact Person Inger Vagle
Participants Josef.Noll, Inger Vagle, Lars Jakob Berg, Sigrun Elisabeth Vaage
related to Project BasicInternet, Digitalisering VGS
Keywords Digitisation, Climate Change, Elektrofagdag
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/Elektrofagdag OsloMet - 9Apr2021
Category:Meeting


Venue

Elektrofagdag @ OsloMet, Kjeller

Elektrodag på OsloMet, en møteplass gjennom 5 år. Elektrodag for yrkesfaglærerstudenter, yrkesfaglærere og noen representanter fra bransjen. Vi trenger en dag for faglig påfyll og diskusjon rundt opplæring og innspill til bl.a. faglig råd.

Agenda

Opplæringstema. Læreplaner og vurdering, hva skjer? Digitalisering og bærekraft EKOM installasjoner. Nye krav, muligheter og praktisk utførelse.


8.30 – 9.30 OPPLÆRINGSTEMA: Læreplaner og vurdering, hva skjer?

Informasjon og dialog med fagligråd elektro og datateknologi
Leder: Svein Harald Larsen NELFO
Nestleder: Are Solli ELogIT

9.45 – 11.00 Digitalisering og bærekraft.

Professor Josef Noll UiO
Avdelingsleder Margrethe Tschudi og lærere fra Ullern videregående skole

11.00 – 11.30 Lunsj

11.30 – 13.00 EKOM installasjoner.

Nye krav, muligheter og praktisk utførelse.
Senioringeniør Svein Roar Jonsmyr
Nasjonalt Kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

EKOM. Hvor står vi, hvor går vi? EKOM installasjoner i bolig. Krav, muligheter og utførelse. EKOM installasjoner i kontor. Krav, muligheter og utførelse. Nye krav til kompetanse?Thumb Title Author Date Keywords
Screenshot 2021-04-08 at 14.23.25.png Digitalisering og Bærekraftig Utvikling - internasjonalt
Click to Open
Elektrofagdag OsloMet - 9Apr2021
Josef Noll 9 April 2021