I byen uten bilen

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search


I byen uten bilen

Title I byen uten bilen
Place Forskningsparken, Oslo
Date, Time 2015/09/18, 0900-1230
Contact Person Harald Aas, Line Tveiten
Participants Guri Melby, Silja Bjerke Vestre, Hans Edvardsen, Tanu Priu Uteng, Bernt Reitan Jenssen, Aud Tennøy, Tom Erik Julsrud, Trine Kopperud, Rune Gjøs, Núria Castell Balaguer, Sonja Grossberndt
related to Project CitiSense, Citi-Sense-MOB
Keywords
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/I byen uten bilen
Category:Meeting


Oslo kommune og Transportøkonomisk institutt gjennomførte fagseminar

I byen uten bilen!

Ny reisemiks - hvordan kombinere ulike transportmidler

Seminaret ble gjennomført i forbindelse med Europeiske mobilitetsuke seminaret om grønn mobilitet

Noen notater fra møte

Note: Josef's notater, ikke fullstendig rapportering

 • mer enn 100 tilstede

Guri Melby - Grønn byutvikling

transport bidra med 60% til CO2

 • 2030: halvere CO2
 • 2050: CO2 neutral

Prioritet

 • fotgjener før sykler før næringslivet før biler
 • samarbeid (bylogistikk)
 • fra bensinstasjoner til energistasjoner (Transnova)

Sykkelstrategi

 • Oslo skal bi´li sykkelby for alle "fra 8 til 80"
 • sykkelandel på 16% (nå: 8%)
 • kvalitetsmål på infrastruktur: tilgjengelighet, framkommelighet, og trafikksikkerhet
 • opplevelsmål: trygghet (i dag: 9 av 10 ikke trygg)

 • 24% går i byen
 • flere stille gater, flere grønne

Silja Bjerke Vestre - Oslos klima- og energistrategi

Silja: direktør for klima- og energiprogrammet

 • biler 43% CO2

CO2

 • transport 63%
 • bygg 20%
 • ressursutnyttelse 15%
 • energiproduksjon og distribusjon 2%

Transport

 • personbiler 43%
 • taxi 3%
 • kollektiv 3%
 • lette kjøretøy 11% (vare)
 • tunge kjøretøy 16% (gods)
 • anleggsmaskiner 24%

Hans Edvardsen - Innovativ Mobilitet - Bymiljøetaten

bymiljø:

 • sosial liv er største utfordring
 • kombineres med gåing

Grønn varedistribusjon

 • 3-årig FOU prosjekt med støtte over regional forskningsfond
 • bl.a. Sintef, TOI, Posten, TollpostBlobe, SLUS, Statens vegvesen, …

Tanu Priua Uteng, TØI, Morgendagens kollektivtrafikanter

correlate future people

Focus on

 • technology
 • reisevaner
 • intermodalitet
 • policy

Bernt Reitan Jenssen - M2016-morgendagens mobilitetsløsninger

 • Admin direktør Ruter AS

jobbe med kunder har lært oss å skape framtiden

Abraham Lincoln: "Hvis du vil uttale deg om framtiden må du skape den"

 • ca 40% flere bilturer
 • tidsbruken for biltrafikken vil gå opp (30% i inngangsårene)

Tom Julsrud - TOI

 • bruk av transportmidler er stor grad relatert til virksomhetens lokasjon
 • bruk av bil til jobben styrer i stor gra av parkeringsordning, og valg av transportmidler på reiser i løpet av arbeidsdagen
 • tilfredshet med arbeidsreisen synker med bruk av bil og øker med bruk av tog og sykkel/gange
 • stor interesse for å endre reiseadferd i virksomhetene