NEKs Ekomkonferanse 21. nov. 2017

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search


NEKs Ekomkonferanse 21. nov. 2017

Title NEKs Ekomkonferanse 21. nov. 2017
Place https://www.nek.no/ekomkonferansen/
Date, Time 2017/11/21, 1000-1645
Contact Person Stein Klevan
Participants Lars Ihler, Torstein Olsen, Thomas Nore, Arve Haug, Thor Steffensen, Espen Øien, Magnar Danielsen, Jens Harald Jensen, Ragnar Quistgård
related to Project IoTSec, SCOTT
Keywords
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/NEKs Ekomkonferanse 21. nov. 2017
Category:Meeting


Tirsdag 21. nov

10:00-10:30 Åpningsforedrag - «Ingenting er sikkert nok» Torstein Olsen (NKOM)
10:30-11:00 Tingenes internett – behov for standardisering - Josef Noll
11:00-11:30 Planlegging for innendørs dekning av GSM - Thomas Nore (Telenor)
11:30-12:15 FG- veien til kvalitet. Regler og sertifiseringsordninger - Arve Haug (NFO)
12:15-13:15LUNSJ: Spiseriet Henrik
13:15-13:50 Digitale plattformer i helsesektoren - Thor Steffensen (Direktorat e-helse)
13:50-14:40 Økte hastigheter, høyere sambandsklasser og nye bruksområder for datakabling - Espen Øien (LANSE)
14:50-15:20 Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen - Magnar Danielsen (Kommunal og fornyngsdep)
15:20-16:15 Kompetansekrav i skole og næringsliv innen EKOM - Jens Harald Jensen (NKOM)
16:15-16:45 Nye brannkrav og endret regelverk for kabler i bygg og byggverk - Ragnar Quistgård (Prysmian group)


Thumb Title Keywords Date Author/Project
EKOM-IoT security.png The Internet of Things - 
The Need for Standardisation
Click to Open
EKOM konferansen Nov2017
IoT, Information Security, Privacy Label 21 November 2017 Josef Noll


Private Notater Josef Noll

Torstein Olsen, NKOM

 • "Ingen andre land har utsatt seg selv så mye på det digital som Norge"
 • Forsvaret og Nødnett blir del av et kommersielt nett
 • "Tiden for utfall av mobilnett er over" (Samferdselsminister, 2017)
 • 80 Mio til NKOM for fastnett

Tiltaksliste:

 • ekstra fiber til UK
 • flere nasjonale aktører (sammspill)

Thomas Nore, Leder Mobil Aksess, Telenor

 • Nov2017: "more 4G voice than 2G + 3G voice"
 • Wifi Tale
 • unmanaged repeater: Nextivity Cel-Fi Quatra
 • managed repeater
 • Pris innendørs base: 200-500 kNOK, utendørs 700-1 MNOK

NKOM høring innendørs dekning

Research

 • license assisted access
 • fibret repeater