WNaS:Startup objectives

From its-wiki.no
Jump to: navigation, search


WNaS:Startup objectives

Title WNaS:Startup_objectives
Place UNIK
Date, Time 2014/03/14, 1300-1430
Contact Person Stian Løvold
Participants Leif Nilsen, Lars Bråten, Pål Orten, Josef Noll, Terje Tjelta, Øivind Kure, Frank T. Johnsen, Nils Nordbotten, Kaja Elisabeth Mosserud
related to Project
Keywords
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/WNaS:Startup objectives
Category:Meeting


Agenda

 • gurppemøte
 • hvem er vi
 • navne-endring
 • presentasjon på nett
 • emneportfolje
 • vidreutvikling av emneportfølje
  • top-down and/or bottom-up
  • studie-retninger
  • spesialiseringer
  • Master/Phd oppgaver
 • Eventuelt
 • Neste møte

Diskusjoner

 • topp-down og bottom-up approach for opsett og sammensetning av emner
 • studiemiljøet på Kjeller

Om Samarbeid

UNIKs hjemmeside sier: UNIK – Universitetssenteret på Kjeller, er en stiftelse som samarbeider med Universitetet i Oslo (UiO) og NTNU om undervisning og veiledning av studenter på master – og ph.d. nivå, i tilknytning til forskningsinstituttene på Kjeller og samarbeidende næringsliv og offentlig sektor.

Setningen som ble lagt fram på møte hadde en formulering som kan virker begrensende på samarbeid med næringslivet

Stian presiserte at

Deltager på vår kurs

Talllene over kandidater i våre emner varierer en del, med UNIK4270 (sikkerhet i operativsystemer) og UNIK4250 (sikkerhet i distribuerte systemer) er de som i snitt har høyest antall studenter. Vi diskuterte bakgrunn for deltagelse i ulike kurs

 • forskningsfelt er ikke present i den offentlige diskusjonen (aktualitet)
 • studentene hører ikke lenger om forskningsfelt (ingen Bachelor fag innen området)
 • forelesningsrom ved UiO har blitt mye bedre (forelesningsstart ved Ifi 2011)
 • lettere for studenter å forbli i Oslo
 • ikke not spennende masteroppgaver

Mulige tiltak

 • tilbyr kurs som bidra til en hvis studieretning
 • tilpasse navn til kurs

Konklusjoner:

 • vi må diskutere videre, både kursportfolje, og hvordan den henger sammen med fagretning

Synlighet på Ifis Web

Stian viste hvor godt kybernetikk er representert på Webben ved fysisk institutt.

En slik representasjon finnes ikke for WNaS.

Konklusjon: ingen, må diskuteres videre

Navn til gruppe

Konklusjon: Vi ble enige om navn Wireless Networks and Security og en avstemning førte til forkortelsen WNaS (5:3 stemmer).

 • kort og presis
 • lett å huske
 • dekker mer enn bare informasjonssikkerhet

Eventuell

 • fyrtårn (ikke diskutert)