BasicInternet:NABA-BasicInternet Jul2020

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search


BasicInternet:NABA-BasicInternet Jul2020

Title BasicInternet:NABA-BasicInternet_Jul2020
Place NHO@Oslo
Date, Time 2020/07/01, 1130-1230
Contact Person Josef.Noll
Participants Josef.Noll, Eivind Fjeldstad, Brenda Jimris-Rekve
related to Project BasicInternet
Keywords
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/BasicInternet:NABA-BasicInternet Jul2020
Category:Meeting


Topics being discussed

Conclusions

  • Både "National Knowledge Portal" and "School Connectivity in Ethiopia" are of interest for Norad. Eivind will connect us to Katapult (samarbeid med Norsen) og MTN om samarbeid i Ethiopia.
  • Basic Internet jobber med en søknad om rammebetingelser, med fokus på landbruk i Kenya og innovasjon i Rwanda. Eivind sjekker hvem som kan være Norske bedrifter som kan være interessert å være med (f. eks. Yara). Forslag fra Josef var å etablere en arbeidspakke rundt "rammebetingelser for innovasjon og entreprenørskap
  • Eivind foreslo å be om et møte med Utviklingsministern - fordi skolekonnektivitet kan være "midt i blinken for UD"
  • Vi tar opp diskusjonen om innovasjon og entreprenørskap som del av National Knowledge Portal etter sommeren

Background information

School Connectivity Ethiopia

Vi fikk en henvendelse Minister for Education (MoE) i Ethiopia om å hjelpe med ved å connect skoler i Ethiopia. Forslag for at Norge tar ansvar for connect 500 skoler ble sendt til Innovasjon Norge, men ble ikke behandlet (for sent, deadline var 1Mar2020).

National Knowledge Portal

se presentasjon: Media:202005_FinalDigI_KnowledgePortal_Noll.pdf og ytterlig forklaring på National Knowledge Portal. Etter vår mening er fri tilgang til nasjonalt kunnskapsportalen et bidrag til realiseringen av St. Meld. 11 (2019-2020). Se argumentasjonen som OsloMet, NTNU, UiO og UiA sendte til UD:

Policies Implementing DPGs.png

Link to full GoogleDocs (feel free to comment and share) 
https://docs.google.com/document/d/18aln9OlCN-HvjlgaDXWfZeQvKogR_XbTNrNprfNwqBc/edit?usp=sharing

Delen som omhandler data governance og innovasjon er den delen hvor vi ser at NABA kan spille en avgjørende rolle for private-public-partnership (PPP) basert på grensesnitt mellom offentlige data og innovasjonskraften fra private data.

other information

World Governance Summit in June 2020, with presentations to three topics of relevance for NABA:

Alle presentasjoner, bl.a. om 6G, Digital Inclusion, - se Josef_Noll#tab=Presentations