Citi-Sense-MOB

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search
Project: Citi-Sense-MOB
Collaborate - Communicate - Share environmental data
Web: http://citi-sense-mob.eu, http://cwi.unik.no/wiki/CSM:Home
Project leader Reidun Gangdal
Project Participants Jim Greatorex, Susanne Lützenkirchen, Christine Oppegaard, Kristin Cecilie Mathisen, Halvor Jutulstad, Alena Bartonova, Nuria Castell Balaguer, Hai-Ying Liu, Sonja Grossberndt, Mirjam Fredriksen, William A. Lahoz, Franck R Dauge, Mike Kobernus, Josef Noll, Arne Berre, Reidun Gangdal, Eivind Engesæter, Morgan Kjølerbakken, Bjarne Tarjei Haugen
Start Date 2013/09/01
End Date 2015/12/31
Supported by EU commission
Objective The CITI-SENSE-MOB will create and use innovative technology to continuously sense, measure and communicate environmental data. The outcome is a dynamic city infrastructure for real-time city management and sustainable progress.
Research Domain Environmental Monitoring
Keywords Environment, 3rd wave of health, Mobile applications, Air pollution, Air quality

Factpage of Project Citi-Sense-MOB


CITI-SENSE-MOB is partly funded by EMMIA: European Mobile and Mobility Industries Alliance

 • the total budget is 715 kEuro, out of which 500 kEuro are funded by EMMIA
 • project duration is 24 months

Main Goal//Hovedmål

Our main goal is to establish mobile air quality measurements. We will place mobile sensors on Ruter's busses and other vehicles. These sensors will then contribute to the global GEOSS earth observation program. We will also use the mobile phone to present information to the users, and will ask them for feedback and suggestions.

«Moving the control from fixed installations to mobile users will create the dynamics necessary for innovation. And innovation is our key business», says Reidun Gangdal, the project leader of CITI-SENSE-MOB and senior advisor at Kjeller Innovasjon.

Hovedmål er å etablere mobile luftkvalitetsmålinger, hvor vi setter sensorer på Ruters busser og evtl andre kjøretøy, og hvor vi la disse data være en del av det globale GEOSS jordobservasjonsprogrammet. Vi bruker i tillegg mobilen til å presentere data til brukere, få tilbakemeldinger og innspill fra brukere og se på nye forretningsmuligheter.


News // Nyheter

17Feb2014; Gemini has published an overview over Citi-Sense-MOB: http://gemini.no/2014/02/na-skal-du-og-jeg-overvake-miljoet/
9Feb2014; Citi-Sense-MOB on NRK Kveldsnytt TV: http://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/nnfa23020914/09-02-2014
7Feb2014; NRK TV was at Kjeller and took interviews with Nuria Castell Balaguer (NILU) and Josef Noll (UNIK), and prepared material for a publication for the TV news Dagsrevyen of the national broadcaster NRK. Special focus was on filming of the electrical bicycle, and calibration of mobile sensors in the labs of NILU.
5Feb2014; Completion of the sensor set-up on the electrical BH-bicyle
27.september 2013; UNIK presenterer verdens første sykkelbaserte luftkvalitetsmåleren. Sykkelen går inn i det internasjonale prosjektet CITI-SENSE-MOB, hvor målsetningen er å etablere mobile luftkvalitetsmålinger. «Gjennom samarbeid med Ruter skal vi måle luftkvaliteten på veier, og gjennom samarbeid med EVO bikes i Oslo skal vi måle luftkvaliteten på sykkelstier», sier Josef Noll, professor ved UNIK. «Oslo Bymiljøetaten ba oss til å måle også der hvor fotgjenger og syklisten beveger seg til jobben, og med sykkelen har vi plattformen som tillater målinger. Tilpasningen av plattformen og sykkelen er det som skjer nå i oktober. Deretter er vi ute og måle luftkvaliten.»
Prosjektet, som er ledet av Kjeller innovasjon og NILU, kommer å utvikle en mobil applikasjon for å involvere Oslos befolkning i målinger av luftkvaliteten.


27. September 2013: UNIK presents the first bicycle-based air-quality measurement system. The electrical bike from EVO bikes in Oslo is part of the international project CITI-SENSE-MOB, and will contribute with air quality measurements along routes of cyclists and pedestrians. «We started with the ambition of measure air quality on busses, and will have some busses from Ruter being equipped with the air quality measurement equipment», says Josef Noll, professor for mobile systems at UNIK. «But we were also asked to contribute with measurements there where cyclist and pedestrians walk, and that was the start of our bicycle-based air quality measurement".

Nuria Balaguer, who is the technical project leader, points out: «We have a very interesting project, and gets attractions all over the world.»


Josef Noll from UNIK presents the CITI-SENSE-MOB measurement bike

the measurement bike Bluetooth-based control app for the electric bike

Milestones

M4: Road trials preliminary
M6: Evaluation of phase 1
M9: First phase mobile phone apps
M13: Visualisation system online
M24: Second phase mobile phone apps
M24: Second phase evaluation

Workpackages

 • WP1 Design of services
 • WP2 Adaptation of CO2 and NOx sensor networks
 • WP3 Service acceptance trials
 • WP4 Product implementation
 • WP5 management and project information dissemination

Partners

{{#iflang: no |

 • Kjeller Innovasjon med fokus på prosjektledelse
 • NILU med fokus på kvaliteten av luftsensorer og utstyr av busser
 • Sintef med integrasjon mot databaser og sammspill med andre prosjekter
 • Oslo Kommune Bymiljøetaten for planlegging av målinger og tilbakemeldinger fra brukere
 • Ruter for infrastruktur på bussene
 • UNIK for integrasjon mot universitetene, integrasjon med sosiale media og mobile applikasjoner
 • Movation for kontakt med oppstartsmiljøene og aktørene som Telenor og Opera, og utvikling av forretningsideer

}} {{#iflang: en |

 • Kjeller Innovasjon, contributing with on innovative services and project leadership
 • NILU with focus on quality of air quality sensors, installation of equipment on busses and cross-correlation of results
 • Sintef with integration towards data bases and collaboration with other projects
 • Oslo Kommune Bymiljøetaten with planning of measurements and feedback from users
 • Ruter for the infrastructure on busses
 • UNIK for integration with work at universities, social media and development of mobile applications
 • Movation for contacts with start-ups and industrial actors such as Opera, focussing on business development

}}

Links

Open Action Items

Meetings

Citi-Sense-MOB related Meeting(s):