IoTSec:Bærekraftig utvikling og tingenes internett

From its-wiki.no

Jump to: navigation, search
Security in IoT for Smart Grids
Home Research Security Centre Publications Student corner About
English-Language-icon.png


IoTSec:Bærekraftig utvikling og tingenes internett

Title Bærekraftig utvikling og tingenes internett
Place Sintef
Date, Time 2019/01/24, 1000-1400
Contact Person Ketil Stølen
Participants Josef.Noll, Jan Richard Aspheim, Brice Morin, Thomas Kemmerich, Ketil Stølen
related to Project IoTSec, SCOTT, DigI
Keywords
this page was created by Special:FormEdit/Meeting, and can be edited by Special:FormEdit/Meeting/IoTSec:Bærekraftig utvikling og tingenes internett
Category:Meeting


Bærekraftig utvikling og tingenes internett

Vi er på vei inn i en ny digital tidsalder basert på tingenes internett - et internett skreddersydd for kommunikasjon mellom oss og tingene rundt oss, og ikke minst automatisk og smart interaksjon mellom tingene selv. Hva er konsekvensene for en bærekraftig utvikling? Hvordan skal vi tilfredsstiller våre behov i en kontekst av tingenes internett uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Kan tingenes internett gjøre det lettere å skape bærekraftig utvikling? Må samfunnsstrukturer og systemer bygges på en ny måte?

Målsettingen med seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av kunnskap og erfaringer rundt disse spørsmålene.

Results and Presentations on Seminar Sustainable IoT (Sintef)

Tid: Torsdag 24. januar 2019, 10:00-14:00

Sted: Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Program

10:00 Velkommen - Ketil Stølen (SINTEF og UiO)

10:10 Smart kommunal infrastruktur - Jan Richard Aspheim (Hvaler kommune)

10:45 IoT contributions to sustainable development"(?)" - Josef Noll (UiO)

11:20 Selvoppløsende elektronikk: Er det framtiden? - Ketil Stølen (SINTEF)

11:55 Lunsj

12:40 Sustainable and secure communication in transport chains in the port business - Thomas Kemmerich (NTNU)

13:15 Learning from biology: Herd immunity for the IoT - Brice Morin (SINTEF)

13:50 Oppsummering

14:00 Slutt


Thumb Title Keywords Date Author/Project
Screenshot 2019-01-24 at 00.16.12.png IoT contributions to Sustainable Developments(?)
Click to Open
Seminar on IoT and Sustainability, Sintef, Oslo, 24Jan2019
IoT, Automation 24 January 2019 Josef Noll